Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Ferdinand Hart Nibbrig

Bronnen:

·Nieuwe beweging; Nederlandse schilderkunst om 1910
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1901 - - Algemeen Handelsblad 04-07-1901
  
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1905 - - Hollandsche teekenaars van dezen tijd (-> 162)
·1906 - - Internationale tentoonstelling van schilderijen, aquarels, pastels, beeldhouwwerken enz.
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)


- bijlage F
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 39)


- cover catalogus
  
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas: twee en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1915 - - Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus van schilder- en beeldhouwwerken
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1916 - - Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus
·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1926 - - Exposition Hollandaise : tableaux, aquarelles, dessins


- cover
  
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1931 - - Thieme Becker XXV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1946 - - Holland Schildert
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1960 - - Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau = The Dutch contribution to Art Nouveau


- afbeelding voorkant
  
·1962 - - Gemeentemuseum Den Haag; catalogus schilderijen afdeling moderne kunst
·1966 - - Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau : dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900
·1967 - - Kunst 1900
·1969 - - Gooise schilders
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - Licht door kleur; Nederlandse luministen
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - Van Gogh tot Cobra: Nederlandse schilderkunst 1880 - 1950
·1983 - - 301 Lithoos 1802-1981
·1985 - - Sotheby's Amsterdam: Modern and Contemporary Art
·1988 - - Laren en zijn schilders: Kunstenaars rond Hamdorff
·1990 - - Nederlandse affiches vóór 1940
·1990 - - Een feest van kleur
·1996 - - Kijken is bekeken worden : uit de kelders van Het Stedelijk
·1996 - - Van twee schilders een
·1999 - - een democratisch Arcadië
·2003 - - Stad & Land : 19de-eeuwse meesterwerken uit het Stedelijk Museum = Town & Country : 19th century masterpieces from the Stedelijk Museum
ARTindex