Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan Hendrik Weissenbruch

Presentaties (solo):

·1999 - - J.H. Weissenbruch : voorbij de Haagse School --
Museum Jan Cunen Oss

Presentaties (overig):

·1870 - - Tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio van schilder- en kunstwerken -
·1903 - - 28e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1904 - - Keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam -
·1909 - - De collectie Preyer -
·1910 - - Schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst -
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond -
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars -
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum -
·1924 - - Portretten van kunstenaars -
·1938 - - Teekeningen: keuze uit aanwinsten 1932-1937 -
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865: voorgangers en tijdgenoten -
·1942 - - 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh -
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst -
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten -
·1958 - - Van Romantiek tot Amsterdamse School: schilderijen uit de collectie B. Geus v.d. Heuvel -
·1991 - - Eeuw uit, eeuw in: 19de en vroeg 20ste eeuwse kunst uit de collectie -
·1996 - - Schemering - tussen licht en donker -
·1999 - - J.H. Weissenbruch : voorbij de Haagse School -
·1999 - - Passages: Joris Ivens en de kunst van deze eeuw -
·2000 - - Vissersleven langs de Noordzee en Zuiderzee: een genre in de schilderkunst 1840 - 1940 -
·2002 - - Aquarellen van de Haagde School: de collectie Drucker-Fraser -
·2003 - - Stad & land: Stedelijk Museum in de Nieuwe Kerk no. 2 -
·2005 - - Leporello: een reis door de collectie, 1874 - 2004 -
ARTindex