Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Hein Burgers

Bronnen:

·1857 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken van levende meesters 's Gravenhage 1857 (-> bladzijde 13)
·1861 - - Exposition nationale (-> 53)
·1869 - - Katalog zur I. internationalen Kunstausstellung im Königlichen Glaspalaste zu München (-> nr 1215)
·1878 - - Catalogue officiel [l'Exposition universelle internationale de 1878 à Paris] (-> 302)
·1882 - - Salon. Catalogue illustré du Salon (Société des artistes français)
·1884 - - Catalogue illustré du Salon de 1884 [SAF] (-> with pict. appendix page 101)
·1887 - - Salon de 1887, Catalogue illustré (-> 7)
·1895 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging
·1902 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1911 - - Thieme Becker V - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1946 - - Holland Schildert
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·2000 - - Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870
ARTindex