Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Tiete van der Laars

Bronnen:

·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)


- bijlage F
  
·1912 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1928 - - Thieme Becker XXII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1976 - - Bénézit Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs
·1987 - - Schip & Affiche
·2005 - - Kunst in de Philips-reclame 1891-1941
ARTindex