Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Willem Johannes Oppenoorth

Geboortegegevens:

·1847 - - - geboren
- 20.10.1847
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1905 - - - overleden
- 19.05.1905
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

-

----
  
·1905 - - - begraven
- 23.05.1905
- Utrecht (Gemeente Utrecht)
- locatie: Algemene Begraafplaats, Utrecht

Adres:

·Oranjeplein 67, Den Haag van voor 1889

Professie:

·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·tekeningen/schilderijen:
materiaal: aquarel
onderwerp: heidegezicht; poldergezichten; stillevens; topografische voorstellingen; weidelandschappen

Verblijf:

·vermoedelijk Middelburg ZLD (Gemeente Middelburg)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1866-1875
·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen) tot 1866
·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen) 1875-1878
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1878
·Den Haag (Gemeente Den Haag) 1878-1905

Beurzen/prijzen (toegekend):

·Academieprijs [KAvBK Amsterdam] (loffelijke melding)
·1875 - - Koninklijke Subsidie
·1876 - - Jaargeld van koning Willem III
·1877 - - Jaargeld van koning Willem III
·1878 - - Jaargeld van koning Willem III
·1879 - - Jaargeld van koning Willem III

Opleiding:

·- opleiding: Academie van St. Lukas Gilde Antwerpen
- leerling: Willem Johannes (Willem) Oppenoorth
·1866 - -
- 1866 tot 1866
- docent: A. (Alexander) Wüst
- leerling: Willem Johannes (Willem) Oppenoorth
·1866 - - kunstvorming
- 1866
- opleiding: Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Willem Johannes (Willem) Oppenoorth
- funktie (als leerling): kwekeling
- vakgebied: schilderen
- bron over opleiding:
- Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870 2000 (bijl. 5a)

Gaf les aan:

·Deventer, Johanna Cornelia (Johanna).
·Doffegnies, Thomasine Adrienne.
·Stein Callenfels, Johanna Wilhelmina (Wilhelmine) von.

Lid van / ingeschreven bij:

·Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Activiteiten (als bestuurder):

·1897 - - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag

Objecten:

·Paysage
· (Drouot Richelieu Paris)
·a river landscape with a man in a rowing-boat
· (Sotheby's Amsterdam Peter Wilson Gallery)
·Swans by a stream
· (Christie's Amsterdam)
·tekening
· (Rijksprentenkabinet Amsterdam)
·Gezicht op Almelo
· particuliere collectie Almelo- Gezicht op Almelo
  

Presentaties (overig):

·1876 - - Wereldtentoonstelling Philadelphia -
·1879 - - Salon de 1879 -
·1881 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1884 - - teekeningen van het Koninklijk Genootschap van Nederlandsche Aquarellisten -
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1902 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -

Meer informatie...

Bronnen:

·1875 - - Algemeen Handelsblad 30-01-1875 (-> bladzijde 4)
  
·1879 - - Catalogue illustré, salon de 1879


- catalogus
- <*1879>
  
·1889 - - Catalogue général officiel (1889) [Pays Bas]] (-> bladzijde 253)


- afbeelding voorkant
  
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1902 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903

Meer informatie...
ARTindex