Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Catalogus der schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio

Omschrijving:

·ten voordeele van het Ondersteuningsfonds voor hulpbehoevende Kunstenaren, hunne Weduwen en Weezen hier ter stede

Classificatie:

·tentoonstellingscatalogus

d.d.:

·1870

Uitgegeven door:

·Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag

Publicatieplaats:

·Den Haag (NL)

Presentaties (vermeld):

·1870 - - Tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio van schilder- en kunstwerken - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag

Personen (vermeld in deze bron):

·Berg, Simon van den (-> bladzijde 4)
  
·Bilders, J.W. (-> bladzijde 4)
  
·Bisschop, Christoffel (-> bladzijde 4)
  
·Bloeme, H.A. de (-> bladzijde 4)
·Boks, Marinus (-> bladzijde 5)
·Deventer, J.F. van (-> bladzijde 6)
  
·Deventer, W.A. van (-> bladzijde 6)
  

Meer informatie...

Werken (vermeld in deze bron):

·een warme dag 1869


- © W. (Willem) Maris
- © Gemeentemuseum Den Haag
- <*1869>
- een warme dag
  
ARTindex