Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Theo van Reyn

Bronnen:

·1912 - - Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 11-09-1912, no. 212 (no 61) (-> bladzijde 3)
  
·1918 - - Catalogus der tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch
·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers : catalogus 1919
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers : catalogus 1921
·1922 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers : catalogus
·1924 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum, behoorend aan en in bruikleen bij de gemeente Amsterdam
·1925 - - Hollandsche Kunstenaarskring
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond : catalogus
·1926 - - Catalogus van de tentoonstelling "Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste vijftig jaar" ingericht naar plannen van den architect E. Kuipers


- cover
  
·1929 - - Catalogus van de eeretentoonstelling van Erich Wichman en tijdgenooten
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1933 - - De kunst in nood tweede deel
·1935 - - Catalogus van werken der leden van de "Nederlandse Kring van Beeldhouwers"
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1938 - - Tentoonstelling van werken der leden van de "Nederlandse Kring van Beeldhouwers"
·1939 - - Onze kunst van heden
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederlandsche Kring van Beeldhouwers"


- cover catalogus
  
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1947 - - Jaarboek der Nederlandse Kunst 1
·1951 - - Nederlandse Beeldhouwkunst
·1952 - - Sonsbeek
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1958 - - Vollmer IV, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1980 - - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
·1983 - - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris
·1985 - - Prix de Rome; 100 jaar 1884-1984
·1993 - - Beeldend Nederland
ARTindex