Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Theo van Reyn

Presentaties (overig):

·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch -
·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers -
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers -
·1922 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers -
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum -
·1925 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond -
·1926 - - Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste 50 jaar -
·1929 - - Erich Wichman en tijdgenooten -
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst -
·1932 - - Biennale XVIII (paviljoen) Venezia -
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars -
·1935 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers -
·1938 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers -
·1939 - - Onze kunst van heden -
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederl. Kring van Beeldhouwers" -
·1949 - - Frans Hals Museum Haarlem -
·1951 - - Nederlandse Beeldhouwkunst -
·1952 - - Sonsbeek '52 -
·1954 - - Rekenschap: 1946-1954 door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst -
ARTindex