Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gerarda Ernestina Augusta Lang

Geboortegegevens:

·1876 - - - geboren
- 28.11.1876
- Beets NH (Gemeente Zeevang)

Overlijdensgegevens:

·1962 - - - overleden
- 04.12.1962
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Professie:

·boekkunstenaar
·kunstnijveraar

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: lithografie
·tekeningen
·kalenderontwerp

Verblijf:

·Beets NH (Gemeente Zeevang)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1896
·Sloten NH (Gemeente Amsterdam) tot 1920
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1921

Gebeurtenis:

·- huwelijk
- betreft:
- Gerarda Ernestina Augusta (Gerarda) Lang en G. (Georg) Rueter
- kinderen:
·Rueter, M. (Maria)
·Rueter, Georg (Pam Georg)
·Rueter, Gerarda (Meik)

Opleiding:

·1896 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1893 tot juli 1896
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- leerling: Gerarda Ernestina Augusta (Gerarda) Lang
- vakgebied: handtekenen
- datum diploma-uitreiking: <*juli 1896>
- opmerkingen:
- 1894: toegelaten tot de 2e klasse (19 van de 22 kandidaten)
- 1894: de lessen van de cursus 1894-1895 vangen aan den 4en september
- 1894: leerling toegelaten tot de 2e klasse Afdeling A (afdeling A = handtekenen)
- 1896: leerling heeft diploma behaald met een gratificatie van ƒ100,00
- bron over opleiding:
- Algemeen Handelsblad 19-07-1896 1896
- Het nieuws van den dag (kleine courant) dd 12-07-1894 dag 1894

Gaf les aan:

·Smit, J..

Lid van / ingeschreven bij:

·1941 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers

Activiteiten (werkzaamheden):

·1900 - - Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam

Presentaties (overig):

·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen -
·1909 - - Amsterdamsche handvlijt in huis, school en werkplaats -
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederl. Kring van Beeldhouwers" -
·1967 - - Kunst 1900 -

Bronnen:

·1896 - - Algemeen Handelsblad 19-07-1896
  
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1929 - - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging
·1935 - - Thieme Becker XXIX - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1967 - - Kunst 1900
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
ARTindex