Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Tjeerd Bottema

Bronnen:

·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1909 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Gooische schildersclub "De Tien" : catalogus tentoonstelling van kunstwerken
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1912 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure
·1913 - - Catalogus tentoonstelling van werken der leden van de Gooische Schildersclub "De Tien"
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, boekillustraties, klein beeldhouwwerk en portretkunst door leden der vereeniging
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 27e tentoonstelling van schilderijen, grafische werken en beeldhouwwerken door leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en een afzonderlijke afdeeling zelfportret door leden der vereeniging
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds
·1927 - - Nederlandsche Prentkunst sedert 1900 etsen en gravures 2e uitgave
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Tjeerd Bottema Mijn leven
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - Brood op de leesplank : zes illustratoren in dienst van het onderwijs
·1984 - - Lecturama Encyclopedie Supplement en Necrologie
·1985 - - Prix de Rome; 100 jaar 1884-1984
·1985 - - Hun laatste rustplaats
·1991 - - Jan Sluyters en tijdgenoten
·1993 - - Beeldend Nederland
·1995 - - Katwijk in de schilderkunst
·1999 - - Dageraad van de moderne kunst : Leiden en omgeving 1890 - 1940
·1999 - - Passages : Joris Ivens en de kunst van deze eeuw
ARTindex