Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gijsbert Jan Jacobs van den Hof

Bronnen:

·Uit de werkplaatsen der beeldhouwers
·Gijs Jacobs van den Hof
·documentatie en informatie van het Gemeentemuseum Arnhem
·documentatie van de Academie voor Beeldende Kunsten Rotterdam
·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers : catalogus 1919
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers : catalogus 1921
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond : catalogus
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1933 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerken, studies en reisschetsen
·1934 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1934 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1935 - - Catalogus van werken der leden van de "Nederlandse Kring van Beeldhouwers"
·1936 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
·1937 - - Universiteits-lustrum 1937
·1937 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1938 - - Hollandsche Kunstenaarskring : 25 jarig jubileum
·1939 - - Onze kunst van heden
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederlandsche Kring van Beeldhouwers"


- cover catalogus
  
·1941 - - De Hollandsche Kunstenaarskring
·1944 - - Hedendaagsche Kunst: samengesteld uit aankoopen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten


- pdf
  
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1948 - - Gelderse Kunst in en om Arnhem
·1949 - - Sonsbeek '49


- cover
  
·1949 - - Beeldhouwers exposeren : tentoonstelling Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Vakgroep Beeldhouwers in de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars
·1950 - - Nederlandse kring van beeldhouwers
·1951 - - Nederlandse Beeldhouwkunst
·1952 - - Sonsbeek
·1952 - - Nederlandse Beeldhouwers
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1955 - - Vollmer II, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1959 - - Portrettisten; Nederlandse kunstenaars van nu
·1963 - - Beeldhouwkunst 1813-1963 in Nederland
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1973 - - Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller Müller
·1980 - - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
·1989 - - Beeldentuin/Sculpture garden
·1991 - - De torso in Nederland: Ontwikkeling van de torso vanaf Rodin tot heden
·1992 - - Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller Müller, collectiecatalogus
·1993 - - Beeldend Nederland
·1994 - - De gebeeldhouwde kop: De ontwikkeling van de gebeeldhouwde kop en het portretbeeld in Nederland van middeleeuwen tot heden
·1995 - - Gijs Jacobs van den Hof 1889-1965 : beeldhouwer
·2000 - - Mens in beeld in de Nederlandse beeldhouwkunst van de twintigste eeuw
ARTindex