Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gijsbert Jan Jacobs van den Hof

Presentaties (solo):

·1953 - - Gijs Jocobs van der Hof - Dick Ket --
Gemeentemuseum Arnhem [1]

Presentaties (overig):

·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers -
·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers -
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers -
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds -
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond -
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst -
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars -
·1933 - - Beeldhouwwerken, studies en reisschetsen -
·1934 - - Hollandsche Kunstenaarskring [1] -
·1934 - - Hollandsche Kunstenaarskring [2] -
·1935 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers -
·1936 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring -
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936 -
·1937 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1937 - - Universiteits-lustrum 1937 -
·1938 - - Hollandsche Kunstenaarskring: 25 jarig jubileum -
·1939 - - Onze kunst van heden -
·1940 - - Geldersche kunstenaars -
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederl. Kring van Beeldhouwers" -
·1944 - - Hedendaagsche Kunst: samengesteld uit aankoopen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten -
·1948 - - groepsexpositie -
·1949 - - Sonsbeek '49 -
·1949 - - Beeldhouwers exposeren: Nederlandse Kring van Beeldhouwers -
·1951 - - Nederlandse Beeldhouwkunst -
·1952 - - Nederlandse beeldhouwers. Sculpteurs néerlandais -
·1952 - - Sonsbeek '52 -
·1953 - - Gijs Jocobs van der Hof - Dick Ket -
·1954 - - Rekenschap: 1946-1954 door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst -
·1959 - - portrettisten -
·1962 - - kleinplastiek Madurodam -
·1963 - - Beeldhouwkunst 1813-1963 in Nederland -
·1993 - - Kasteel Groeneveld Baarn -
·1993 - - groep -
·1995 - - overzichtstentoonstelling -
·2000 - - Mens in beeld in de Nederlandse beeldhouwkunst van de twintigste eeuw -
ARTindex