Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Etha Fles

Bronnen:

·1882 - - Catalogus van de Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd (-> bladzijde 5)
  
·1891 - - Arnhemsche Courant 09-09-1891
  
·1895 - - Nederlandsche etsclub : catalogus van de achtste tentoonstelling
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)


- bijlage F
  
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 39, 45)


- cover catalogus
  
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden
·1916 - - Thieme Becker XII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1985 - - Grafiek in Nederland, 19e eeuw
·2001 - - Leven voor de kunst : Etha Fles, een portret
·2011 - - Van braaf tot stout. De vereniging Voor de Kunst (1895 - 1938)
ARTindex