Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Henriëtte Johanna van Hove

Bronnen:

·1882 - - Catalogus van de Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd (-> bladzijde 8)
  
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1940 - - Thieme Becker XXXIV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
ARTindex