Documentatie van
Beeldende Kunst in Utrecht

Reageren.      Zoek opnieuw.

Tussenbroek, O. (Otto) van

Bronnen:

·documentatie van het Nederlands Foto Instituut
·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1910 - - Gooische schildersclub "De Tien" : tentoonstelling van kunstwerken
·1911 - - Gooische schildersclub "De Tien" : catalogus tentoonstelling van kunstwerken
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1912 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging
·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas: twee en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1913 - - Catalogus tentoonstelling van werken der leden van de Gooische Schildersclub "De Tien"
·1914 - - Catalogus van de tentoonstelling Gooische schildersclub "De Tien"
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1926 - - Elsevier's Jaargang 36 Deel 71
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1939 - - Thieme Becker XXXIII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1958 - - Vollmer IV, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1968 - - a history of the Dutch poster 1890-1960
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1979 - - Volendammer Schilderboek
·1980 - - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
·1993 - - Beeldend Nederland
ARTindex