Documentatie van
Beeldende Kunst in Utrecht

Reageren.      Zoek opnieuw.

Tussenbroek, O. (Otto) van

Presentaties (solo):

·1912 - - Otto van Tussenbroek --
Dordrechts Museum Dordrecht

Presentaties (overige presentaties):

·1910 - - 20e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1910 - - Gooische schildersclub "De Tien" - de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1911 - - Gooische schildersclub "De Tien" - de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1912 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1913 - - Gooische Schildersclub "De Tien" - de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas, 22ste Jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - Gooische schildersclub "De Tien" - de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
ARTindex