Documentatie van
Beeldende Kunst in Utrecht

Reageren.      Zoek opnieuw.

Begeer, Carel Joseph Anton (Carel)

Bronnen:

·Exlibris-Zs. für Bücherzeichen-Bibliothekenkunde und Gelehrtengeschichte 14:1904
·Kunstbeeld De Kunstwereld
·1900 - - De Tijd 21-07-1900
  
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1909 - - Thieme Becker III - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging
·1918 - - Catalogus der tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1991 - - Exlibris-Monogrammlexikon Europäischer Künstler
·1993 - - Beeldend Nederland
·1994 - - AKL VIII, Allgemeines Künstlerlexikon
·1994 - - De Utrechtse parade: 1495 - 1995: Van Scorel tot Rietveld en Koch
·1997 - - Kunstnijverheid in Nederland 1880 - 1940
·1999 - - Dageraad van de moderne kunst : Leiden en omgeving 1890 - 1940
ARTindex