Documentatie van
Beeldende Kunst in Utrecht

Reageren.      Zoek opnieuw.

Begeer, Carel Joseph Anton (Carel)

Presentaties (overige presentaties):

·1902 - - 1e Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1924 - - Arti et Industriae - Arti et Industriae Den Haag
  
·1928 - - de werkers - de Werkers, Volksuniversiteit Den Haag
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring - Haagse Kunstkring Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
·1997 - - Het Kunstvol Binnenhuis: Nederlandse interieurkunst 1895 - 1930 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1999 - - Dageraad van de moderne kunst: Leiden en omgeving 1890 - 1940 - Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden
ARTindex