Documentatie van
Beeldende Kunst in Utrecht

Reageren.      Zoek opnieuw.

Vereeniging Haagsche Kunstkring

Adres:

·Passage 2, Den Haag tot 1897
·Heerengracht 13, Den Haag 23.10.1897-1914
·Koninginnegracht 12/a, Den Haag vanaf 01.05.1914
·Lange Houtstraat 7, Den Haag 01.07.1917-1921
·localiteiten (grafelijke zalen) onder de Ridderzaal, Den Haag vanaf maart 1921
·Lange Houtstraat 7, Den Haag van voor 1934 tot na 1943

Identiek met:

·Haagse Kunstkring Den Haag

Overgegaan in:

·Haagse Kunstkring Den Haag vanaf na 1940

Omschrijving:

·aansluiting en samenwerking tussen de beoefenaars en belangstellenden in de verschillende takken van kunst, alsmede de belangenbehartiging van de kunstenaars

Opmerking:

·Het verhaal gaat dat de Bock uit persoonlijke rancune jegens Hendrik Mesdag de Kring in Den Haag zou hebben opgestart; dit vanwege een onheuse behandeling tijdens de werkzaamheden aan Panorama Mesdag 10 jaar eerder in 1881 ?!

Superorganisatie van:

·Haagse Kunstkring (1e afdeling)
·Haagse Kunstkring (2e afdeling)
·Haagse Kunstkring (3e afdeling)
·Haagse Kunstkring (4e afdeling)

Activiteiten (bestuur):

·1891 - - Johannes Evert Hendrik Akkeringa.

Uitgever van:

·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring

Leden (jaarvolgorde):

·1891 - - Edzard Willem (Edzard) Koning.
·1897 - - Pierre Joseph Hubert Cuijpers.
·1912 - - Willem Hendrik Köhler.
·1912 - - Theódôre Bernard (Theodore) van Lelyveld.
·1912 - - Sara Marie Emilie (Dea) Meeter.
·1912 - - Hermannus Adrianus van Oosterzee.
·1912 - - Carolus Johannes Thijsen.

Meer informatie...

Leden (naamvolgorde):

·Akkeringa, J.E.
·Akkeringa, J.E.H.
·Begeer, Carel
·Berg, Jos van den
·Biesiot, Pieter
·Bosch, Etienne
·Colenbrander, Theo

Meer informatie...

Presentaties (als deelnemer):

·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1930 - - De Haagsche Kunstkring - Kunstkring Soerabaja

Groepspresentaties (als organisator):

·1892 - - groep - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1893 - - Verloting - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1903 - - Tentoonstelling van oude portretten - Vereeniging Haagsche Kunstkring
  
·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1920 - - La section d'or - Paris: internationale tentoonstelling van werken der kubisten en neo kubisten - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1921 - - Haagsche Kunstkring: tentoonstelling van werk der leden - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1935 - - ODIS - Schilderessenvereniging ODIS Den Haag, Vereeniging Haagsche Kunstkring

Solopresentaties (als organisator):

·1892 - - van Rappard --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1908 - - Theo van Doesburg --
Vereeniging Haagsche Kunstkring

Vermeld in:

·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring
ARTindex