Documentatie van
Beeldende Kunst in Utrecht

Reageren.      Zoek opnieuw.

Een halve eeuw 'de Ploeg' 1918-1968

Classificatie:

·catalogi (NBC 06.14)
·overzichtswerken beeldende kunst

d.d.:

·1968

Uitgegeven door:

·Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg

Publicatieplaats:

·Groningen (NL)

Personen (vermeld in deze bron):

·Haersolte - de Lange, J.G. van
·Meesters, Thees
·Wigboldus, Anco
·Zee, Jan van der
ARTindex