Documentatie van
Beeldende Kunst in Utrecht

Reageren.      Zoek opnieuw.

Lion Cachet, Carel Adolph

Bronnen:

·1895 - - Nederlandsche etsclub : catalogus van de achtste tentoonstelling
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1911 - - Thieme Becker V - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1915 - - 12e lustrum van het genootschap "Architectura et Amicitia" : catalogus van de werken op de tentoonstelling voor architectuur en verwante kunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1915 - - Architectura et Amicitia
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid
·1922 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus tentoonstelling van werken der leden en van genoodigden
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1927 - - Nieuwe Nederlandsche ruimtekunst
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe
·1929 - - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1938 - - Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld
·1946 - - Holland Schildert
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1956 - - Vollmer III, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1960 - - Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau = The Dutch contribution to Art Nouveau


- afbeelding voorkant
  
·1965 - - Toegepaste kunst 1880 - heden
·1966 - - Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau : dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900
·1967 - - Kunst 1900
·1968 - - a history of the Dutch poster 1890-1960
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1970 - - Moderne Kunst - keuze uit het Frans Hals Museum
·1975 - - Boeken maken 1890 - 1940 : de collectie Nijkerk


- afbeelding voorkant
  
·1976 - - Schilderslexicon
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1989 - - Nederlandse Keramiek- en Glasmerken 1880 - 1940
·1993 - - Lexicon Moderne Nederlandse Glaskunst 1900-1992
·1994 - - Stedelijk Museum of modern art Amsterdam zomer & najaar 1994
·1995 - - Het huis van nu, waar de toekomst is : een kleine historie van het Stedelijk Museum Amsterdam 1895-1995
·1995 - - Site for the future : a short history of the Amsterdam Stedelijk Museum, 1895-1995
·1998 - - Keramiek in het Stedelijk = Ceramics in the Stedelijk
·1999 - - Portret van een kunsthandel : de firma Van Wisselingh en zijn compagnons, 1838 - heden


- cover
  
·2001 - - Centraal Museum gids
·2004 - - The furniture collection Stedelijk Museum Amsterdam, 1850 - 2000 : from Michael Thonet to Marcel Wanders
·2005 - - Leporello : a trip through the collection, 1874 - 2004
·2005 - - Leporello : een reis door de collectie, 1874 - 2004
ARTindex