Documentatie van
Beeldende Kunst in Utrecht

Reageren.      Zoek opnieuw.

Wenckebach, O. (Oswald)

Bronnen:

·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid
·1920 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1921 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : tentoonstelling van werken der leden in het Sted. Museum te Amsterdam : catalogus
·1922 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus tentoonstelling van werken der leden en van genoodigden
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1927 - - Nederlandsche Prentkunst sedert 1900 etsen en gravures 2e uitgave
·1928 - - De moderne houtsnede in Nederland
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe
·1933 - - De kunst in nood vijfde deel
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1937 - - Universiteits-lustrum 1937
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1942 - - Thieme Becker XXXV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1949 - - In het zand gefixeerd : beschouwingen over Nederlandse beeldende kunstenaars
·1949 - - Nederlandse Beeldhouwers van deze tijd
·1949 - - Beeldhouwers exposeren : tentoonstelling Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Vakgroep Beeldhouwers in de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars
·1951 - - Nederlandse Beeldhouwkunst
·1952 - - Nederlandse Beeldhouwers
·1952 - - Sonsbeek
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1960 - - Postzegelkunst
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1963 - - Beeldhouwkunst 1813-1963 in Nederland
·1965 - - Tijdsbeeld '65
·1966 - - Sonsbeek '66
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1971 - - Beeldenroute Overijssel
·1972 - - Kunst van de 20e eeuw
·1975 - - Kunst in Heerlen
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - De Fiets
·1981 - - Lecturama Encyclopedie
·1991 - - Voor de ruimte gedacht, werken op papier : de collectie van het Rijksmuseum Kröller-Müller
·1991 - - De torso in Nederland: Ontwikkeling van de torso vanaf Rodin tot heden
·1992 - - Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller Müller, collectiecatalogus
·1993 - - Beeldend Nederland
·1994 - - De gebeeldhouwde kop: De ontwikkeling van de gebeeldhouwde kop en het portretbeeld in Nederland van middeleeuwen tot heden
·1995 - - Kunstopdrachten van de Rijksgebouwendienst
·1999 - - Beelden, landschap en natuur: Een wandeling door de tuin van kasteel Het Nijenhuis
·1999 - - Beeld voor beeld, impressies binnenstad Heerlen


- pdf
  
·2002 - - Sculpture in Rotterdam
·2005 - - Aanwinsten Kröller - Müller Museum 2004
·2006 - - Van Zadkine tot McCarthy : een gids door de Internationale Beelden Collectie van Rotterdam = From Zadkine to McCarthy : a guide to the Rotterdam International Sculpture Collection
ARTindex