Documentatie van
Beeldende Kunst in Utrecht

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jonxis, Jan Lodewijk

Geboortegegevens:

·1789 - - - geboren
- 09.04.1789
- Utrecht (Gemeente Utrecht)

Overlijdensgegevens:

·1867 - - - overleden
- [1071] 15.05.1867, [4067] 15.02.1867
- Utrecht (Gemeente Utrecht)

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0013.htm#2531
·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0040.htm#6662

Abusievelijke naam:

·J.L. Jonnis

Professie:

·lithograaf
·schilder

Technieken:

·lithografie

Typering van het werk:

·schilderijen:
materiaal: olieverf
onderwerp: genretaferelen; mensen; portret
drager: doek
·portretten (miniaturen)

Verblijf:

·Utrecht (Gemeente Utrecht) van voor 1822 tot na 1851

Broer/Zus van:

·Pierre Etienne Lambert Jonxis (*1787)

Kind van:

·Pieter Hendrik Jonxis (*1757)

Ouder van:

·Pieter Hendrik Lodewijk Jonxis (*1815)

Opleiding:

·- docent: Louis François Gerard van der Puyl
- leerling: Jan Lodewijk Jonxis

Gaf les aan:

·Bilders, Johannes Warnardus.- <*1830>
·Jonxis, Pieter Hendrik Lodewijk.
·Liefland, J. (Joannes) van

Activiteiten (werkzaamheden):

·1826 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- functie: tekenmeester; directeur
- Stads Teeken-Akademie Utrecht
- Jan Lodewijk Jonxis -> - voor 1826

- *bron:
- *Delpher Kranten (raadpleegdatum juli 2017)
  

Presentaties (overige presentaties):

·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Vierde Klasse KIWLS
·1825 - - Tentoonstelling van nog in leven zijnde Meesters te Haarlem -
·1843 - - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Levende Nederlandsche Meesters te Groningen - Kunstlievend Genootschap Pictura Groningen
·1851 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·2005 - - Alles werd anders - Centraal Museum Utrecht

Bronnen:

·1822 - - Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (-> 11)
·1825 - - Lijst der schilder- en beeldhouwwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling te Haarlem van het jaar 1825 (-> 11)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche etc.. aanhangsel
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1926 - - Thieme Becker XIX - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
ARTindex