Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Kruyder, Herman Justus (Herman);

Bronnen:

·Herman Kruyder
·Herman Kruyder
·Wegbereiders van het modernisme: Ensor, Hodler, Kruyder en Munch
·Herman Kruyder
·Herman Kruyder: Beeldende kunst in Nederland
·1912 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas" : vier en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, boekillustraties, klein beeldhouwwerk en portretkunst door leden der vereeniging
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en een afzonderlijke afdeeling zelfportret door leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 27e tentoonstelling van schilderijen, grafische werken en beeldhouwwerken door leden der vereeniging
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1928 - - De Onafhankelijken, 32ste tentoonstelling
·1928 - - Catalogus Vereeniging van beeldende kunstenaars De Onafhankelijken
·1928 - - De Onafhankelijken
·1929 - - De Onafhankelijken
·1930 - - De Onafhankelijken : met invité's, Fransche en Belgische surrealisten
·1931 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen
·1931 - - De Onafhankelijken
·1932 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring


- cover catalogus
  
·1933 - - De Onafhankelijken
·1933 - - Twintigste tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1934 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1936 - - Catalogus tentoonstelling in memoriam Herman Kruyder
·1936 - - De Onafhankelijken : voorjaar 1936
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1949 - - Hedendaagse Nederlandse Schilderkunst
·1949 - - Expressionisme : Van Gogh tot Picasso [geïllustreerd]
·1952 - - Herman Kruyder
·1953 - - Herman Kruyder
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1955 - - 3a Bienal do Museu de Arte Moderna de Sao Paulo
·1956 - - Vollmer III, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1958 - - Collection de tableaux modernes de P.A. Regnault
·1959 - - Peintres hollandais, belges, luxembourgeois : [expressionisme]
·1959 - - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst : uit de eigen verzameling en uit bevriende particuliere collecties in Nederland
·1960 - - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh
·1960 - - De verzameling : Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1960 - - Aanwinsten
·1961 - - Kunst van heden in het Stedelijk
·1962 - - Gemeentemuseum Den Haag; catalogus schilderijen afdeling moderne kunst
·1962 - - De Verzameling van Abbemuseum
·1962 - - Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Onafhankelijken
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1966 - - dagblad de Stem 1966-12-31
  
·1968 - - The Expressionists
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1970 - - Facetten III; Collectie van Bommel - van Dam
·1970 - - Moderne Kunst - keuze uit het Frans Hals Museum
·1970 - - Keuze uit de verzameling van het Stedelijk Museum = Selection from the Stedelijk Museum collections = Choix des collections du Stedelijk Museum = Auswahl aus der Sammlungen des Stedelijk Museums
·1970 - - Keuze uit de verzameling van het Stedelijk Museum = Selection from the Stedelijk Museum collections = Choix des collections dus Stedelijk museum = Auswahl aus der Sammlungen des Stedelijk Museums
·1970 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - Museum Dinghuis Deurne
·1972 - - Kunst van de 20e eeuw
·1976 - - Schilderslexicon
·1980 - - Herman Kruyder: 1881 - 1935
·1981 - - Palet een boek gewijd aan de hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst (heruitgave)
·1981 - - Van Gogh tot Cobra: Nederlandse schilderkunst 1880 - 1950
·1982 - - Van Abbemuseum Eindhoven
·1983 - - Moderne Nederlandse schilderkunst = Modern Dutch painting
·1984 - - Beelden kijken zien: Educatieve tentoonstelling over het materiaalbegrip in de sculptuur
·1984 - - Schilderkunst: Niederländische Malerei; 1933 - 1983
·1985 - - Museum van Bommel van Dam: een keuze uit de verzameling van
·1986 - - Catalogus Moderne Kunst; Tien jaar aanwinsten, 1976 - 1986
·1986 - - Moderne Nederlandse schilderkunst/Modern Dutch Painting
·1987 - - Daubigny Van Doesburg Daniels ...
·1987 - - 3/4 eeuw de Onafhankelijken
·1988 - - Christie's Amsterdam: Fine Modern and Contemporary Art; including a collection of Industrial Design
·1988 - - Laren en zijn schilders: Kunstenaars rond Hamdorff
·1989 - - Uit de collectie [Stedelijk Museum Amsterdam]
·1989 - - A survey of the collection
·1992 - - De kunstcollectie van Paul Citroen (1896 - 1983)
·1992 - - Onrust
·1993 - - Demon animals/ Dieren demonen
·1993 - - Catalogus Moderne Kunst DL.2: Vijf jaar aanwinsten; 1987 - 1992
·1993 - - Aperçu de la collection
·1993 - - Beeldend Nederland
·1994 - - Nederlandse kunst vanaf 1900
·1994 - - Er groeit een beeldhouwkunst in Nederland : het vrije beeld 1900-1960
·1994 - - L' orizzonte : da Chagall a Picasso da Pollock a Cragg
·1995 - - Site for the future : a short history of the Amsterdam Stedelijk Museum, 1895-1995
·1995 - - Het huis van nu, waar de toekomst is : een kleine historie van het Stedelijk Museum Amsterdam 1895-1995
·1995 - - 'Goed modern werk': de collectie Regnault in het Stedelijk
·1996 - - Herman Kruyder 1881 - 1935 : gedoemde scheppingen ; schilderijen, aquarellen en tekeningen
·1996 - - de Kunstcollectie van de provincie Noord-Holland
·1997 - - Art in the 20th century : from Cézanne and Van Gogh to the present, collection from the Stedelijk Museum Amsterdam
·1997 - - MALEVICH - CoBrA - KOUNELLIS; Drawings from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam
·1997 - - Flemish and Dutch painting : from van Gogh, Ensor, Magritte, Mondrian to contemporary artists
·1999 - - een democratisch Arcadië
·2000 - - De passage : Vlaamse kunstenaars in Nederland 1914 - 1922
·2000 - - Tekst bij beeld; verslag van een onderzoek naar teksten bij schilderijen
·2002 - - Verwantschap & eigenheid : Belgische en Nederlandse kunst 1890 - 1945
  
·2002 - - Van Abbemuseum: Het collectieboek
·2004 - - Zelfportret als zeepaardje : memoires van W. Jos. de Gruyter
·2004 - - De onvoltooide van Cézanne: 40 korte beschouwingen over moderne kunst
·2005 - - Leporello : een reis door de collectie, 1874 - 2004
·2005 - - Leporello : a trip through the collection, 1874 - 2004
·2006 - - Vriendschap: 75 jaar mecenaat in het Rijksmuseum Twenthe
ARTindex