Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Kruyder, Herman Justus (Herman);

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstkring
- Herman Justus (Herman) Kruyder
- Kunstkring Haarlem
·1905 - - lidmaatschap van een kunstenaarsgroep
- Herman Justus (Herman) Kruyder
- Tekengezelschap de Vijfhoek Haarlem
- <*omstr. 1905>
·1908 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Herman Justus (Herman) Kruyder
- Teeken-Collegie 'Kunst zij ons Doel' Haarlem
- <*1908> <->
- <*1922>
-- In 1922 zou Kruyder uit onvrede met het traditionele karakter het KZOD verlaten en onder invloed van Le Fauconnier en Gestel de richting van het expressionisme inslaan
- Bron:

- Wezelaar statuaire (17).
·1914 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Herman Justus (Herman) Kruyder
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1914>
- Bron:

- Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging 1914
- Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging vermoedelijk 1914
·1928 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Herman Justus (Herman) Kruyder
- (als)

- werkend lid
- Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
- <*voor 1928>
- Bron:

- De Onafhankelijken 1928
·1928 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Herman Justus (Herman) Kruyder
- Vereeniging van Beeldende kunstenaars Laren-Blaricum
- <*april 1928>
·1930 - - lidmaatschap van een kunstkring
- Herman Justus (Herman) Kruyder
- Gooische Kunstkring
- <*omstr. 1930>
·1931 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Herman Justus (Herman) Kruyder
- (als)

- werkend lid
- Hollandsche Kunstenaarskring
- <*voor 1931>
- Bron:

- Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen 1931
ARTindex