Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Goedvrind, Theodorus Franciscus (Theo);

Bronnen:

·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1921 - - Thieme Becker XIV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1946 - - Holland Schildert
·1946 - - Schilders van den Veluwezoom
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1948 - - Gelderse Kunst in en om Arnhem
·1955 - - Vollmer II, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
ARTindex