Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Sengers, Lodewijk Antonius (Lode);

Bronnen:

·1927 - - Catalogus van de 30ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"
·1927 - - Vereeniging van Beeldende Kunstenaars "De Onafhankelijken" : catalogus der tentoonstelling van teekeningen, grafiek en beeldhouwwerk
·1928 - - Catalogus Vereeniging van beeldende kunstenaars De Onafhankelijken
·1928 - - De Onafhankelijken, 32ste tentoonstelling
·1928 - - De Onafhankelijken
·1929 - - De Onafhankelijken
·1930 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1930 - - De Onafhankelijken : met invité's, Fransche en Belgische surrealisten
·1931 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1931 - - De Onafhankelijken
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1933 - - De kunst in nood tweede deel
·1933 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1935 - - Catalogus expositie van moderne toegepaste religieuze kunst
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden en genodigden
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1938 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst : tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen der leden
·1939 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1939 - - Tweejaarlijksche tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1941 - - Pro Arte Christiani
·1941 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1950 - - Tentoonstelling van werken der leden van "De Grafische", vereniging tot bevordering der grafische kunst
·1953 - - Catalogus groepstentoonstelling "De Grafische"
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1954 - - Vereniging tot bevordering der grafische kunst "De Grafische" : tentoonstelling van werken der leden in de zalen van Museum Fodor : catalogus
·1955 - - De Grafische
·1957 - - De Grafische
·1958 - - Vollmer IV, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1983 - - 301 Lithoos 1802-1981
·1983 - - Stedelijk Museum de Lakenhal Leiden
·1993 - - Beeldend Nederland
ARTindex