Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Abrahams, A. (Anna);

Bronnen:

·1882 - - Catalogus van de Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd (-> bladzijde 3)
  
·1889 - - Catalogue général officiel (1889) [Pays Bas]] (-> bladzijde 249)


- afbeelding voorkant
  
·1890 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1890 (-> bladzijde 7)
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1905 - - Catalogus der schilderijen, teekeningen, etsen en kunstvoorwerpen (-> bladzijde 1)
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1907 - - Thieme Becker I - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1911 - - Niederländisches Künstler-Lexicon III Nachträge und Monogramme
·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 1)
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1946 - - Holland Schildert
·1963 - - Portretten van Nederlandse Beeldende Kunstenaars = Portraits of Dutch painters and other artists of the Low Countries, specimen of an Iconography
·1964 - - Pavière, Flower III
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1973 - - A dictionary of Dutch & Flemish flower & still life painters, 16th-19th centuries.
·1976 - - Bénézit Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1985 - - Groeneveld in Groeneveld: Eenkeuze uit de verzameling van de Heer en Mevrouw Groeneveld
·1992 - - AKL I, Allgemeines Künstlerlexikon
·1995 - - Dictionnaire van bloemenschilders, Belgische en Hollandse kunstenaars
ARTindex