Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Stedelijk Museum Amsterdam

Uitgever van:

·Benno Premsela: Onder anderen
·1873 - - Beschrijving der schilderijen en teekeningen in het Museum Fodor te Amsterdam
·1895 - - Nederlandsche etsclub : catalogus van de achtste tentoonstelling
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1898 - - Rembrandt : collection des oeuvres du maître réunies à l'occasion de l'inauguration de S.M. la Reine Wilhelmine au Musée de la Ville à Amsterdam
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1903 - - Tentoonstelling der schilderijen en teekeningen van voorname moderne meesters, vervaardigd voor de bijbel-uitgaven der Naaml. Venn. "De geïllustreerde bijbel"
·1904 - - Catalogus der keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam van 23 april tot 22 mei 1904
·1905 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door Vincent van Gogh
·1906 - - Beknopte geïllustreerde gids voor de tentoonstelling bij gelegenheid der herdenking van Willem Bilderdijk's honderd-vijftigsten geboortedag
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - Catalogus der verzameling familieportretten nagelaten door wijlen jhr.mr. C.H. Backer, wegens verbouwing in het Stedelijk Museum van Amsterdam tentoongesteld
·1909 - - Catalogus van de schilderijen en teekeningen van C. Spoor op de tentoonstelling van zijn gezamenlijke werken
·1909 - - Catalogus van de tentoonstelling van kunstwerken in bruikleen afgestaan door den Heer A. Preyer aan het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1910 - - Catalogus Schilderijen G.W. Knap, Huib Luns, P. van Wijngaerdt
·1910 - - Gooische schildersclub "De Tien" : tentoonstelling van kunstwerken
·1911 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerken, schilderijen en etsen door Thérèse van Hall, J.C. Poortenaar, A.G. Hulshoff Poll
·1911 - - Gooische schildersclub "De Tien" : catalogus tentoonstelling van kunstwerken
·1911 - - Catalogus van schilderijen, aquarellen, teekeningen, enz. enz. in het Suasso-museum door Louis Hartz, S. Jessurun de Mesquita en M.W. van der Valk
·1911 - - Catalogus VVHK
·1912 - - Tentoonstelling A.R. Mauve en W.O.J. Nieuwenkamp
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door F. Bobeldijk en G. de Groot
·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring
·1912 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure
·1912 - - Moderne Kunstkring = Cercle de l'art moderne, catalogue des ouvrages de peintre, sculpture, dessin, gravure
·1913 - - Koloniaal-aardrijkskundige tentoonstelling ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap : inzending van den Nederl.-Indischen kunstkring te Batavia
·1913 - - Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam van kunstwerken door C.C.J. van Trigt-Hoevenaar, M.P. Reus, J.J. Doeser
·1913 - - Catalogus tentoonstelling van werken der leden van de Gooische Schildersclub "De Tien"
·1913 - - Moderne kunstkring = Cercle de l'art moderne : catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure
·1914 - - Catalogus van de tentoonstelling in het "Stedelijk Museum" te Amsterdam : werken van A. Egter, B. van Hasselt, T. van Hettinga Tromp, Jo Koster, C. Pabst en van W. Huszar en J. Terwey
·1914 - - Tentoonstelling van werken van Antoon Molkenboer
·1914 - - Catalogus van de tentoonstelling Gooische schildersclub "De Tien"
·1915 - - Geïllustreerde catalogus der groep-tentoonstelling van de dames A. Gildemeester, Marie Kelting, A.J. Baucke-Kleine, benevens eenig beeldhouwwerk van Georgine Schwartze
·1915 - - Catalogus der werken van Lodewijk Schelfhout, Piet Mondriaan, Jan Sluijters, Leo Gestel, le Fauconnier, J.C. van Epen, architect
·1916 - - Tentoonstelling van gedecoreerde stoffen en schilderijen van AG. Wegerif-Gravestein
·1916 - - Het Signaal
·1916 - - Tentoonstelling van Belgische kunst : schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken
·1916 - - Tentoonstelling van de collectie A.S. van Wezel
·1917 - - Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus tentoonstelling
·1917 - - Tentoonstelling van werken van Oostenrijksche en Hongaarsche schilders en beeldhouwers : catalogus
·1918 - - Catalogus van De Smeden Blaricum
·1918 - - Tentoonstelling van Belgische moderne kunst : schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken
·1918 - - Tentoonstelling van schilderijen door L.W.R. Wenckebach en mevrouw R. de Balbian Verster-Bolderhey
·1919 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1919
·1920 - - La section d'or - Paris : internationale tentoonstelling van werken der kubisten en neo kubisten
·1920 - - Tentoonstelling Lodewijk Schelfhout, P. Picasso, B. Essers
·1921 - - Catalogus van werken door P.A.J. Moojen en Willem Dooyewaard
·1922 - - Catalogus tentoonstelling Schelfhout
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1923 - - Bouwkunst-tentoonstelling 1898 - 1923
·1923 - - Vereeniging "Nederlandsche Kunstkring" : groepententoonstelling
·1923 - - Russische kunst
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds
·1924 - - Catalogus van de werken door Johan van Hell, Christiaan Schaaf, Sarah de Vries, Pau Wijnman
·1924 - - Tentoonstelling Th.A. Vos en Piet van Wijngaerdt
·1925 - - Catalogus van de 26ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars 'De Onafhankelijken'
·1925 - - Catalogus tentoonstelling Lodewijk Schelfhout
·1925 - - Tentoonstelling van oud-testamentische en sensitieve kunst van J.J. Isaäcson, D.B. Nanninga en F.W. Weigel
·1926 - - Tentoonstelling Verhorst
·1926 - - Catalogus van de tentoonstelling "Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste vijftig jaar" ingericht naar plannen van den architect E. Kuipers


- cover
  
·1927 - - Catalogus Jan Poortenaar
·1927 - - Catalogus tentoonstelling Lodewijk Schelfhout
·1927 - - Catalogus werken van Charley Toorop
·1927 - - Catalogue d'une collection d'art medico-historique : tableaux, portraits, dessins, manuscrits, livres rares et précieux, sculptures, médailles
·1927 - - Esposizione d'arte Italiana in Olanda = Tentoonstelling van Italiaansche kunst in Nederland
·1928 - - A.S.B. : tentoonstelling van architectuur, schilderkunst & beeldhouwkunst


- cover catalogus
  
·1928 - - Catalogue du concours et de l'exposition d'art olympique
·1929 - - Tentoonstelling van schilderijen, door de gemeente Amsterdam aangekocht uit het crediet voor opdrachten aan en aankoop van werk van beeldende kunstenaars 1929
·1929 - - Esac : expositions selectes d'art contemporain organisées par Mme Pétro van Doesburg
·1929 - - A.S.B. : 2e tentoonstelling Architectuur, Schilderwerk, Beeldhouwwerk
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe
·1929 - - Catalogus van de eeretentoonstelling van Erich Wichman en tijdgenooten
·1930 - - Henriette Reuchlin-Lucardie : schilderijen, teekeningen en grafisch werk
·1930 - - Catalogus tentoonstelling Lodewijk Schelfhout
·1930 - - Vincent van Gogh en zijn tijdgenooten [geïllustreerd]
·1930 - - Vincent van Gogh en zijn tijdgenooten [niet-geïllustreerd]
·1930 - - Gemeente Amsterdam : schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst
·1931 - - Tentoonstelling van werken door B. Essers en Tjipke Visser
·1931 - - Tentoonstelling van Belgische beeldende kunst van het laatste honderd jaar
·1931 - - Catalogus Vincent van Gogh [niet-geïllustreerd]
·1931 - - Catalogus Vincent van Gogh : werken uit de verzameling van Ir. V.W. van Gogh in bruikleen afgestaan aan de Gemeente Amsterdam [geïllustreerd]
·1931 - - Catalogus werken Herman Mees en Willem van Dort
·1931 - - Catalogus van werken van Herman Heijenbrock
·1931 - - Tentoonstelling van Finsche kunst, kunstnijverheid en bouwkunst
·1932 - - Klassieke Hollandsche teekenaars : eerste tentoonstelling Museum Fodor
·1932 - - Tentoonstelling van Fransche schilderkunst uit de twintigste eeuw : Ecole de Paris
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1933 - - Breitner
·1933 - - Eere-tentoonstelling M.A.J. Bauer
·1933 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerken, studies en reisschetsen
·1934 - - Amsterdam in de XVIIIe eeuw : vierde tentoonstelling Museum Fodor
·1934 - - Oude en nieuwe kunst-aanwinsten der gemeente Amsterdam 1934 : zevende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1934 - - Tentoonstelling van Deensche kunst
·1934 - - Eere-tentoonstelling W.O.J. Nieuwenkamp 1874 - 1934
·1935 - - Tentoonstelling van de afdeeling moderne Fransche kunst uit het museum van Grenoble
·1935 - - Teekeningen van oude meesters behoorende tot de verzameling van mr. Chr.P. van Eeghen : achtste tentoonstelling in het Museum Fodor
·1935 - - Reclamekunst
·1935 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche beeldende kunstenaren "De Brug"
·1935 - - Kunst S.O.S.
·1935 - - Monumentale kunst : 40 jaar Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1936 - - Catalogus tentoonstelling in memoriam Herman Kruyder
·1937 - - Van Dongen 1877 - 1937 : eere-tentoonstelling
·1937 - - Universiteits-lustrum 1937
·1937 - - Gids voor de Vondeltentoonstelling ter gelegenheid van de 350-jarige herdenking van zijn geboortedag op 17 november 1587 : elfde tentoonstelling in het Museum Fodor
·1937 - - Vereeniging "De Klopper"
·1938 - - Teekeningen : keuze uit aanwinsten 1932-1937 : dertiende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1938 - - Amsterdam 1898-1938 : catalogus van de tentoonstelling in het Museum Fodor 2 september-15 october '38 ter gelegenheid van het 40-jarig regeeringsjubileum van hare majesteit de koningin
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865 : enkele voorgangers en tijdgenooten
·1938 - - Tentoonstelling van werken der leden van de "Nederlandse Kring van Beeldhouwers"
·1939 - - Rondom Rodin : tentoonstelling honderd jaar Fransche sculptuur
·1939 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1939 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus 1939
·1939 - - Eeretentoonstelling F. Bobeldijk
·1940 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de Vereeniging van Nederl. beeldende kunstenaars "De Brug"
·1941 - - Pro Arte Christiani
·1941 - - De verluchte bladzij
·1941 - - Dick Ket 1902-1940
·1941 - - Tentoonstelling van schilderijen van Jan Toorop
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1943 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de vereeniging van Nederl. beeldende kunstenaren "De Brug"
·1944 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken tentoongesteld door de Vereeniging van Nederl. beeldende kunstenaren "De Brug"
·1944 - - Vereeniging Nederlandsche Kunstkring : catalogus
·1944 - - Hollandsche Kunstenaarskring
  
·1945 - - Vincent van Gogh : een documentaire tentoonstelling
·1945 - - Kunst in het harnas : gedachtenis-tentoonstelling ter ere van gevallen en vervolgde kunstenaars
·1945 - - 7 Belgische schilders
·1946 - - Franse grafiek van nu = La jeune gravure contemporaine et ses invités
·1946 - - Catalogus tentoonstelling 12 schilders


- cover
  
·1946 - - S. Jessurun de Mesquita, Dr.J. Mendes da Costa
·1946 - - Leo Gestel
·1946 - - Teekeningen van Fransche meesters 1800 - 1900
·1946 - - Hollandsche Aquarellistenkring
·1946 - - PM Piet Mondriaan : herdenkingstentoonstelling
·1947 - - Catalogus tentoonstelling Vrij Beelden : 12 schilders, 2 invité's
·1947 - - Jan van Herwijnen, Toon Kelder, Quirijn van Tiel
·1947 - - Breitner en Amsterdam
·1948 - - 13 beeldhouwers uit Parijs
·vermoedelijk 1948 - - Amsterdamse schilders van nu
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten
·1948 - - Hollandse Aquarellistenkring met Franse invité's
·1949 - - Overzicht van het levenswerk van Bart van der Leck
·1949 - - Honneur aux dames : werken van schilderessen
·1949 - - Rotterdamse schilders, wandschilders, grafici, beeldhouwers, architecten
·1949 - - Expressionisme : Van Gogh tot Picasso [geïllustreerd]
·1950 - - Tentoonstelling De Groep 1950
·1950 - - Gobelins, vervaardigd in opdracht van Gehéniau, Veenendaal
·1950 - - Herdenkingstentoonstelling ter gelegenheid van het 275-jarig bestaan der Portugees-Israëlitische Synagoge te Amsterdam
·1951 - - Tentoonstelling De Groep 1951
·1951 - - De Stijl
·1951 - - Charley Toorop
·1951 - - De opera en de schilders
·1951 - - Elf Nederlandse grafici
·1951 - - Rembrandt, Hokusai, van Gogh
·1951 - - Nieuwe stromingen in de beeldende kunst
·1951 - - Eretentoonstelling Jacob Dooijewaard
·1952 - - jubileumtentoonstelling veertig jaar "de Grafische"
·1952 - - Floris Verster
·1952 - - Joseph Teixeira de Mattos 1892 - 1952
·1952 - - 100 Chefs d'Oeuvre = Honderd meesterwerken uit het Nationaal Museum voor Moderne Kunst te Parijs
·1952 - - Schilders ter zee 1952 : tentoonstelling van schilderijen gemaakt op reizen van de Koninklijke Marine
·1952 - - Photographie : Eva Besnyö, Cas Oorthuys, Carel Blazer, Emmy Andriesse
·1953 - - Elf tijdgenoten uit Parijs
·1953 - - Aquarel Benelux : Hollandse Aquarellistenkring
·1953 - - De verzameling van Theo van Gogh, met uitzondering van de werken van zijn broer Vincent = La collection de Theo van Gogh, excepté les oeuvres de son frère Vincent
·1953 - - Herman Kruyder
·1953 - - Felicien Bobeldijk
·1953 - - H.Th. Wijdeveld, 50 jaar scheppend werk : architectuur en stedebouw, ideaal projecten, theater, decors, costuums, typografie, Wendingen, decoratief werk, publicaties, boeken
·1953 - - Curaçao, schilderend en geschilderd
·1954 - - M.C. Escher
·1954 - - Zuidlimburgse kunst
·1954 - - Verve
·1955 - - Zwart en wit
·1955 - - Tentoonstelling van Amsterdamse stadsgezichten door J.H. Wijsmuller
·1956 - - W.B. 200 : handschriften, boeken, portretten van Bilderdijk
·1956 - - Suze Robertson
·1957 - - Het oudste museum van Amsterdam, Fodor, herleeft in de tentoonstelling van de Romantiek
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam
·1957 - - Europa 1907
·1957 - - 4 : Harry Disberg, M.C. Escher, Wout van Heusden, Harry van Kruiningen
·1957 - - Livinus : grafiek van 1955-57
·1958 - - Jong Amerika schildert
·1958 - - De renaissance der XXe eeuw : Paul Cézanne, Cubisme, Blaue Reiter, Futurisme, Suprematisme, de Stijl, het "Bauhaus"
·1958 - - Dada
·1958 - - Klei en Vuur; potterie van Meindert Zaalberg
·1958 - - Leven met beelden : de hobby van een amateur
·1958 - - Gabo
·1958 - - Livinus : fotopeinture
·1958 - - Isaac Israëls
·1958 - - van Romantiek tot Amsterdamse School
·1958 - - Kunstenaars uit Brabant
·1959 - - Gerard Hordijk : een bekende onbekende
·1959 - - Beelden in het heden
·1959 - - Bram van Velde
·1959 - - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst : uit de eigen verzameling en uit bevriende particuliere collecties in Nederland
·1959 - - Bart van der Leck
·1960 - - 3 ages = 3 leeftijden = 3 Alter : Monet, Van Gogh, Kandinsky, Nolde, Bonnard, Matisse, Mondriaan, Malewitch, Klee, Rodin
·1960 - - Carel Visser
·1960 - - Lucas tentoonstelling
·1960 - - Collectie Theo van Gogh
·1960 - - De Keerkring
·1960 - - Jan Wiegers 1893 - 1959
·1961 - - Piet Zwart : typotekt
·1961 - - Jongere Nederlandse schilders, beeldhouwers en architekten : Liga Nieuw Beelden
·1961 - - Carel Willink
·1962 - - Nederlandse bijdrage tot de internationale ontwikkeling sedert 1945
·1962 - - Frieda Hunziker
·1962 - - Nul
·1962 - - Grafiek Akademie Arnhem
·1962 - - De Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap AKW
·1962 - - Christian de Moor
·1962 - - Tentoonstelling Liga Nieuw Beelden : schilderijen, vrije grafiek, plastiek, wandkleden


- lijst tentoongestelde werken; pdf
  
·1962 - - Ebneth
·1962 - - Dylaby : dynamisch labyrint
·1962 - - Nederlandse bijdrage tot de internationale ontwikkeling sedert 1945 = La contribution Hollandaise au dévelopment international de l'art depuis 1945 = The Dutch contribution to the international development of art since 1945
·1962 - - Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Onafhankelijken
·1963 - - C.M. Kuypers
·1963 - - Spanje anders
·1963 - - Edgar Fernhout
·1963 - - Fodor 100 jaar : tentoonstelling van een keuze uit de collectie Fodor
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1963 - - I 10 : internationale avantgarde 1927 - 1929
·1964 - - H. van Kruiningen : etsen
·1964 - - Stichting Nieuw Beelden
·1964 - - 5 Fotografen
·1964 - - De stad in het Stedelijk : tentoonstelling van de Nederlandse Kring van Tekenaars
·1964 - - Jaap Nanninga
·1965 - - Appel
·1965 - - Nieuwe vormen van ceramiek
·1965 - - Yves Klein
·1965 - - Nul negentienhonderd vijf en zestig
·1965 - - Martial Raysse : maître et esclave de l'imagination
·1965 - - Toegepaste kunst 1880 - heden
·1965 - - Nieuw beelden 1965


- folder; pdf
  
·1965 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1965 - - Vier kanten van het werk van Graatsma en Slothouber voor de staatsmijnen
·1965 - - Atelier 2
·1965 - - Karel Appel
·1965 - - Fotoprijs Amsterdam 1965
·1966 - - Ed van der Elsken in het Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Atelier 4
·1966 - - Atelier 3


- cover
  
·1966 - - Zeefdrukaffiches
·1966 - - Robert Motherwell
·1966 - - Vormen van de kleur
·1966 - - P. Struycken
·1966 - - vijftig jaar zitten
·1967 - - Vereniging Sint Lucas
·1967 - - Nederlandse edelsmeden 3
·1967 - - fotoprijs amsterdam 1967
·1967 - - Zomeropstelling 1967
·1967 - - Thera Hofstede Crull
·1968 - - 50 jaar Bauhaus
·1968 - - Louis van Gasteren
·1968 - - Nederlandse inzending Biennale Sao Paulo 1967
·1968 - - vormgevers
·1968 - - Johan Thorn Prikker
·1968 - - jan henderikse uses common cents
·1968 - - Challenge of Champions
·1969 - - Jan van Munster
·1969 - - Joost Baljeu : syntetische konstrukties
·1969 - - Atelier 6
·1969 - - Op losse schroeven : situaties en cryptostructuren
  
·1969 - - Fotoprijs Amsterdam 1969
·1970 - - Keuze uit de verzameling van het Stedelijk Museum = Selection from the Stedelijk Museum collections = Choix des collections dus Stedelijk museum = Auswahl aus der Sammlungen des Stedelijk Museums
·1970 - - Atelier 7
·1970 - - Erwin de Vries : beelden
·1970 - - Maggi Giles : keramische plastieken
·1970 - - nicolaas van beek
·1970 - - Keuze uit de verzameling van het Stedelijk Museum = Selection from the Stedelijk Museum collections = Choix des collections du Stedelijk Museum = Auswahl aus der Sammlungen des Stedelijk Museums
·1970 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Co Westerik
·1971 - - Atelier 8
·1971 - - Atelier 9
·1971 - - Haagse Kunstkring
·1971 - - Geluid <=> kijken : drie audio-visuele projekten : Ton Bruynèl, Dick Raaijmakers, Peter Struycken = Sound <=> sight : three audio-visual projects : Ton Bruynèl, Dick Raaijmakers, Peter Struycken
·1971 - - Kho Liang Ie : interieurarchitect/industrieel ontwerper
·1971 - - J.J. Schoonhoven: Tekeningen
·1971 - - Co Westerik
·1971 - - Gerrit Benner
·1971 - - G. Rietveld : architect
·1972 - - Schoonhoven
·1972 - - Pyke Koch
·1972 - - Atelier 10
·1973 - - Atelier 11
·1973 - - Aanwinsten 1963-1973 schilder- en beeldhouwkunst
·1973 - - Schoonhoven
·1973 - - Cijfers, letters, woorden : keuze uit eigen collectie Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Moderne Kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst uit eigen collectie
·1973 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1974 - - 63/73 : De collectie van het Stedelijk Museum 1963 - 1973 : aanwinsten schilder- en beeldhouwkunst = The Stedelijk Museum collection : acquisitions 1963 - 1973 painting and sculpture
·1975 - - W. Schuhmacher
·1975 - - Fundamentele schilderkunst/Fundamental painting
·1975 - - Amsterdamse School : Nederlandse architectuur 1910 - 1930
·1975 - - Martin Rous : recente tekeningenseries
·1975 - - Boeken maken 1890 - 1940 : de collectie Nijkerk


- afbeelding voorkant
  
·1975 - - Maria van Kesteren : gedraaide houten vormen, 1969 - 1975
·1976 - - Structuur in textiel = Structure in textile
·1976 - - Wessel Couzijn : tekeningen
·1976 - - Stedelijk Museum Amsterdam '76 : Enkele werken uit de collectie nader toegelicht
·1976 - - Willem de Kooning : beelden en litho's
·1976 - - 11 schilders = 11 painters
·1976 - - 11 Schilders
·1976 - - Spiegels met herinneringen; 101 daguerrotypieën van Tajiri
·1976 - - Structure in Textile
·1977 - - Werk van afgestudeerden 1977 van de Rietveld akademie : vormgeving, textiel, plastische vormgeving
·1977 - - Hubert van Hille
·1977 - - Zomeropstelling toegepaste kunst : De Stijl 1917 - 1931
·1977 - - Beelden buiten = Sculptures in the open 1977/78
·1977 - - Atelier 14
·1977 - - Aanwinsten Stedelijk Museum 1963-1973; schilder- en beeldhouwkunst (2e druk)
·1977 - - De Beeldende Kunstenaars Regeling
·1977 - - Manieren van tekenen
·1978 - - Uitdrukkingen van het constructivisme
·1978 - - Carel Visser: Papierbeelden
·1978 - - Carel Visser : papierbeelden
·1978 - - Door beeldhouwers gemaakt = Made by sculptors
·1978 - - Amsterdam koopt kunst 1977
·1978 - - Ansuya Blom, Dineke Blom, Mari Boeyen, Rinus van den Bosch, René Daniëls, Marlene Dumas, David Groot, Wim Izaks, Andrew Lord, Geertjan van Oostende
·1978 - - Uitlopers van Expressionisme


- cover catalogus
  
·1979 - - Nan Hoover
·1979 - - Op het tweede gezicht 1979 - 1980 : begeleiding bij werken uit de collectie van het Stedelijk Museum, Amsterdam
·1979 - - Sjoerd Buisman : groeiprocessen
·1979 - - Rob van Koningsbruggen : schilderijen = Paintings 1971-78
·1979 - - Het Amsterdams Grafisch Atelier
·1979 - - Anna : textielwerken 1977-1979
·1979 - - West Coast Ceramics : keramisch beeldhouwwerk uit de Verenigde Staten
·1979 - - Tutti Frutti : een tentoonstelling samengesteld door Karel Meijers
·1979 - - Marijke de Goey : draadinstallatie
·1979 - - Carel Visser: beeld
·1979 - - Amsterdam koopt kunst
·1980 - - Barnett Newman: The complete drawings: 1944 - 1969
·1980 - - Amsterdam koopt kunst '79
·1980 - - Johnny Rolf : recent werk uit drie ovens
·1980 - - Willink
·1980 - - Hein Salomonson
·1980 - - 74/78 : De collectie van het Stedelijk Museum 1974 - 1978 : [aanwinsten 1974 - 1978 schilder- en beeldhouwkunst] = The Stedelijk Museum collection 1974 - 1978 : [acquisitions 1974 - 1978 painting and sculpture]
·1980 - - I+I=II, Een groep Kunstenaars toont haar werk (34)
·1980 - - 1+1=11 : Yvonne Kracht, tekeningen
·1980 - - Aanwinsten Stedelijk Museum 1974-1978
·1981 - - Charlotte van Pallandt : beelden en tekeningen
·1981 - - Formele grafiek : Rob van Koningsbruggen, litho's
·1981 - - Amsterdam koopt kunst '80
·1981 - - De stad in zwart/wit : 5 jaar Amsterdamse dokumentaire foto-opdrachten
·1981 - - Max Beckmann : triptieken
·1981 - - Instant fotografie
·1981 - - Formele grafiek : Carel Visser, houtsneden
·1982 - - '60 '80 : attitudes / concepts / images, een keuze uit twintig jaar beeldende kunst = '60 '80 : attitudes / concepts / images, a selection from twenty years of visual arts
·1982 - - De Stijl 1917 - 1931 : cataloguslijst van de tentoonstellingen
·1982 - - De Stijl 1917 - 1931
·1982 - - '60 '80 : attitudes / concepts / images, performance, dance, music, installation, video, film : catalogue supplement
·1982 - - Amsterdam 60/80: twintig jaar beeldende kunst


- afbeelding voorkant
  
·1982 - - Bruno Ninaber (1950) : TL-lamp, 1977-1980
·1983 - - Amsterdam koopt kunst : gemeentelijke kunstaankopen 1981/1982 = Amsterdam buys art : municipal art acquisitions 1981/1982
·1983 - - Amsterdam - Reykjavík, yfir Hádegisbauginn = Reykjavík - Amsterdam, ter weerszijden van de Meridiaan
·1983 - - Willem de Kooning: Het Noordatlantisch licht/ The North Atlantic Light; 1960 - 1983
·1983 - - Amsterdam koopt kunst : gemeentelijke kunstaankopen 1983 = Amsterdam buys art : municipal art acquisitions 1983
·1983 - - 100 jaar bekijks, 1883 - 1983 : een keuze uit de affiche-collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam = 100 years on view, 1883 - 1983 : a selection from the poster-collection of the Stedelijk Museum Amsterdam
·1984 - - 20 jaar verzamelen / 20 years of art collecting
·1984 - - 20 jaar verzamelen : aanwinsten Stedelijk Museum Amsterdam 1963 - 1984, schilder- en beeldhouwkunst = 20 years of art collecting : acquisitions Stedelijk Museum Amsterdam, 1963 - 1984, painting and sculpture
·1984 - - Collectie Becht : beeldende kunst uit de verzameling van Agnes en Frits Becht = The Becht collection : visual art from the Agnes and Frits Becht collection
·1984 - - De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945
  
·1985 - - Het experiment in de Nederlandse film
·1985 - - Wat Amsterdam betreft.../As far as Amsterdam goes...
·1985 - - Naïeven in de collectie van het Stedelijk Museum
·1985 - - Amsterdam koopt kunst : gemeentelijke kunstaankopen 1984 = Amsterdam buys art : municipal art acquisitions 1984
·1986 - - Désir du Sud - Etoile du Nord
·1986 - - Prix de Rome 1985 : de 8 eindkandidaten = the 8 final candidates
·1986 - - Amsterdamse notities : werken op papier = Amsterdam notes : works on paper
·1987 - - 3/4 eeuw de Onafhankelijken
·1987 - - The arts for television [Amsterdam]
·1988 - - Amsterdam koopt kunst : gemeentelijke kunstaankopen 1987 = Amsterdam buys art : municipal art acquisitions 1987
·1988 - - De kunstcollectie van het Bouwfonds : Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
·1988 - - Emo Verkerk
·1988 - - Pieter en Abby Heynen : forces
·1989 - - Uit de collectie [Stedelijk Museum Amsterdam]
·1989 - - Veertien ontwerpen voor Weverij De Ploeg = Fourteen designs for Weverij De Ploeg
·1989 - - De Amro Bank collectie; een keuze
·1989 - - Thom Puckey : zo boven, zo beneden. Beelden 1985-1989 = Thom Puckey : sculptures 1985-1989
·1989 - - A survey of the collection
·1989 - - Computergrafiek : 15 beeldende kunstenaars experimenteren met de computer
·1989 - - Kazimir Malevich 1878 - 1935
·1989 - - The lovers


- afbeelding voorkant
  
·1989 - - Drawings since 1960
·1989 - - Amsterdam koopt kunst : gemeentelijke kunstaankopen 1988 = Amsterdam buys art : municipal art acquisitions 1988
·1990 - - Stuwing : Kring van Kunstenaars
·1990 - - Aanwinsten zomer 1990 Stedelijk Museum
·1990 - - In relatie tot Van Gogh : fotografie van tijdgenoten = In relation to Van Gogh : photographie by contemporaries
·1991 - - Full sizel drawings/ op ware grootte : tekeningen
·1991 - - Daan van Golden : werken 1962 - 1991 = Daan van Golden : works 1961 - 1991
·1991 - - Jaap Mooy : tekeningen 1981-1987
·1991 - - Co Westerik
·1991 - - Eeuw uit, eeuw in : schilderijen 1860-1925, collectie Stedelijk Museum
·1991 - - Amsterdam koopt kunst : gemeentelijke kunstaankopen 1990 = Amsterdam buys art : municipal art acquisitions 1990
·1991 - - Jaap Mooy
·1992 - - Het Beeld van de Eeuw
·1992 - - Wil Bouthoorn : schilderijen 1950 - 1991 = Wil Bouthoorn : paintings 1950 - 1991
·1992 - - De nieuwe kunstschool
·1992 - - Lon Robbé : seeing things
·1992 - - Sonia Delaunay : Metz est venu
·1992 - - Fodor longa, res brevis
·1992 - - Carel Willink : tekeningen en aquarellen
·1992 - - A century in sculpture
·1992 - - Aanwinsten Stedelijk Museum Amsterdam 1985-1993
·1992 - - Amsterdam koopt kunst : gemeentelijke kunstaankopen 1991 = Amsterdam buys art : municipal art acquisitions 1991
·1993 - - Amsterdam koopt kunst : gemeentelijke kunstaankopen 1992 = Amsterdam buys art : municipal art acquisitions 1992
·1993 - - Textiel in het Stedelijk
·1993 - - Aperçu de la collection
·1993 - - Barbara Nanning : terra
·1993 - - Het materiaal
·1994 - - Asger Jorn: Couplet 3
·1995 - - Site for the future : a short history of the Amsterdam Stedelijk Museum, 1895-1995
·1995 - - Stedelijk Museum of modern art Amsterdam zomer 1995
·1995 - - Constant : schilderijen 1948-1995 = Constant : paintings 1948-1995
·1996 - - 100 x foto : 100 foto's uit de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam
·1996 - - 100 x photo : 100 photographs from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam
·1996 - - Peiling 5
·1996 - - Kijken is bekeken worden : uit de kelders van Het Stedelijk
·1996 - - Scanning : toegepaste kunst en fotografie in Amsterdam 1996
·1997 - - Zielespiegel : bij wijze van catalogus
·1997 - - Martin Engelman
·1998 - - Keramiek in het Stedelijk = Ceramics in the Stedelijk
·1998 - - Als golfslag op het strand... Ad Dekkers in zijn tijd = Waves breaking on the shore... Ad Dekkers in his time
·1999 - - Mooi maar goed: grafisch ontwerpen in Nederland
·1999 - - AEX : Amsterdam EXposé. Een voorstel tot Gemeentelijke kunstaankopen, toegepaste kunst en industriële vormgeving
·1999 - - Bulletin Stedelijk Museum Amsterdam
·2000 - - De voorstelling : Nederlandse kunst in het Stedelijk Paleis


- afbeelding voorkant
  
·2000 - - Kurt Schwitters : Ich ist Stil
·2000 - - Kurt Schwitters : ik is stijl
·2000 - - Kurt Schwitters : I is style
·2000 - - Dans la rue : Franse affiches, een keuze uit de collectie van het Stedelijk
·2001 - - Karel Appel : Pastorale Chiaroscuro
·2001 - - Hollandse meesters van de twintigste eeuw (1945 - 1985)
·2001 - - Robert Zandvliet: Brushwood
·2002 - - Keuze uit 75 jaar Kinderpostzegels
·2002 - - Conceptual art in the Netherlands and Belgium 1965 - 1975 : artists, collectors, galleries, documents, exhibitions, events
·2002 - - Bulletin Stedelijk Museum Amsterdam 2002.2


- tijdschrift
  
·2003 - - Link : voorstel tot gemeentelijke kunstaankopen fotografie 2002 - 2003 = Link : proposal for municipal acquisitions photography 2002 - 2003
·2003 - - The Cobra Group and its contemporaries : from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam [titel en tekst in het Russisch]
·2003 - - Cobra Group and its contemporaries : from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam
·2003 - - Stad & Land : 19de-eeuwse meesterwerken uit het Stedelijk Museum = Town & Country : 19th century masterpieces from the Stedelijk Museum
·2004 - - Expressie en ordening : het verzamelbeleid van Willem Sandberg voor het Stedelijk Museum 1945 - 1962
·2004 - - Encounters with Modernism : highlights from the Stedelijk Museum Amsterdam
·2004 - - The furniture collection Stedelijk Museum Amsterdam, 1850 - 2000 : from Michael Thonet to Marcel Wanders
·2004 - - Mark : gemeentelijke kunstaankopen grafische vormgeving 2003 - 2004 = Mark : municipal art acquisitions graphic design 2003 - 2004
·2005 - - Nest. Ontwerpen voor het interieur : voorstel tot gemeentelijke kunstaankopen 2004 = Design for the interior : proposal for municipal art acquisitions 2004
·2005 - - Leporello : een reis door de collectie, 1874 - 2004
·2005 - - Leporello : a trip through the collection, 1874 - 2004
·2006 - - De cubische constructies van Slothouber en Graatsma in het Stedelijk
·2006 - - Mapping the studio
·2007 - - Mapping the city
·2007 - - Mapping the city
ARTindex