Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Stedelijk Museum Amsterdam

Groepspresentaties (als organisator):

·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1895 - - Nederlandsche etsclub: achtste tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1897 - - Sint Lucas: 7e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1898 - - Sint Lucas: 8ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1899 - - Sint Lucas: 9e tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1901 - - Indische tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas, 11e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1902 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Schilderijen en teekeningen van voorname moderne meesters, vervaardigd voor de bijbel-uitgaven der Naaml. Venn. "De geïllustreerde bijbel" - Stedelijk Museum Amsterdam
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Kind en kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1906 - - Tentoonstelling bij gelegenheid der herdenking van Willem Bilderdijk's honderd-vijftigsten geboortedag - Stedelijk Museum Amsterdam
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1909 - - Piet Mondriaan, Cornelis Spoor, Jan Sluijters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Werken van Gerard Bal in samenwerking met Mej. Repelius, A. Hijner en Ch. Dankmeijer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Vereeniging Sint Lucas, 19de jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1909 - - Amsterdamsche handvlijt in huis, school en werkplaats - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1909 - - De collectie Preyer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Verzameling familieportretten nagelaten door wijlen jhr.mr. C.H. Backer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - G.W. Knap, Huib Luns, P. van Wijngaerdt - Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - 20e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1910 - - Schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1910 - - Gooische schildersclub "De Tien" - de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - Schilderijen en teekeningen van A. van den Berg, W. van den Berg, Th. Goedvriend, Miranda - Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1911 - - Schilderijen, aquarellen, teekeningen, enz. enz. in het Suasso-museum door Louis Hartz, S. Jessurun de Mesquita en M.W. van der Valk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1911 - - Beeldhouwwerken, schilderijen en etsen door Thérèse van Hall, J.C. Poortenaar, A.G. Hulshoff Poll - Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Internationale tentoonstelling van moderne kunst: Moderne Kunst Kring - Moderne Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Gooische schildersclub "De Tien" - de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (2) : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1912 - - F. Bobeldijk en G. de Groot - Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters: internationale tentoonstelling van hedendaagsche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1912 - - Moderne kunstkring = Cercle de l'art moderne: catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure - Moderne Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure - Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1912 - - A.R. Mauve en W.O.J. Nieuwenkamp - Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - Gooische Schildersclub "De Tien" - de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - C.C.J. van Trigt-Hoevenaar, M.P. Reus, J.J. Doeser - Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas, 22ste Jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1913 - - Koloniaal-aardrijkskundige tentoonstelling ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap - Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - Moderne kunstkring = Cercle de l'art moderne: ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure - Moderne Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - tentoonstelling aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1914 - - Gooische schildersclub "De Tien" - de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - A. Egter, B. van Hasselt, T. van Hettinga Tromp, Jo Koster, C. Pabst en van W. Huszar en J. Terwey - Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren - Nederlandsch Steuncomité voor Beeldende Kunstenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas, vier en twintigste Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1915 - - Groepstentoonstelling van de dames A. Gildemeester, Marie Kelting, A.J. Baucke-Kleine, benevens eenig beeldhouwwerk van Georgine Schwartze - Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Lodewijk Schelfhout, Piet Mondriaan, Jan Sluijters, Leo Gestel, le Fauconnier, J.C. van Epen, architect - Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - tentoonstelling architectuur en verwante kunst Stedelijk Museum te Amsterdam - Genootschap Architectura et Amicitiae, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1915 - - Internationale tentoonstelling van oorlogsprentkunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1916 - - tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1916 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1), Vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1916 - - Collectie A.S. van Wezel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Het Signaal - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1916 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1916 - - Belgische kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - Oostenrijksche en Hongaarsche schilders en beeldhouwers - Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - Het Signaal, nieuwe beweging in de schilderkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Nederlandsche Kunstkring: groepententoonstelling van werk der leden - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - L.W.R. Wenckebach en mevrouw R. de Balbian Verster-Bolderhey - Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1918 - - De Smeden, Blaricum - Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Belgische moderne kunst: schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1919 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Het Nationaal Zeemansfonds - Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1919 - - De Onafhankelijken XIIIe tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid - Maatschappij voor Beeldende Kunsten, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunsten - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1): negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1920 - - Vereeniging Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond - Nederlandsche Kunstkoopersbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - La section d'or - Paris: internationale tentoonstelling van werken der kubisten en neo kubisten - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1920 - - Lodewijk Schelfhout, P. Picasso, B. Essers - Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2). Tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "het kind" door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1921 - - P.A.J. Moojen en Willem Dooyewaard - Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - De Onafhankelijken [+ Novembergruppe], XVIe tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1921 - - tentoonstelling van werken der leden - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1921 - - Sint Lucas: dertigste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1921 - - 8e jaarlijksche tentoonstelling van fotowerken met salon Misonne - N.A.F.V. (Ned. Amateur Fotografen Vereniging), Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1922 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Internationale theatertentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Hollandsche Kunstenaarskring [waarin opgenomen retrospectieve tentoonstelling Piet Mondriaan] - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - een en dertigste jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1922 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1922 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1922 - - Andreas en Lodewijk Schelfhout - Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1923 - - Marius Richters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Bouwkunsttentoonstelling 1898 - 1923 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Engelsche kunstnijverheid - Genootschap Nederland-Engeland, Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, grafische en beeldhouwwerken, waaraan verbonden is, een bijzondere afdeeling, betrekking hebbende op den arbeid; door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1924 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Th.A. Vos en Piet van Wijngaerdt - Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas", Drie en dertigste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1924 - - 10e internationale tentoonstelling van fotowerken - N.A.F.V. (Ned. Amateur Fotografen Vereniging), Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Johan van Hell, Christiaan Schaaf, Sarah de Vries, Pau Wijnman - Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Portretten van kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1924 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds - Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Oud-testamentische en sensitieve kunst van J.J. Isaäcson, D.B. Nanninga en F.W. Weigel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Nederlandsche Kunstkring, tentoonstelling van werken der leden - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1925 - - De Onafhankelijken, 26ste tentoonstelling met moderne Franschen - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
  
·1925 - - tentoonstelling van schetsen, studies, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, waaraan t.g.v. het 650-jarig bestaan van Amsterdam als stad een bijzondere afdeeling "het Amsterdamsch stadsgezicht" is toegevoegd - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1925 - - Schilders uit Zeeland - Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond - Nederlandsch Kunstverbond Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste 50 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
  
·1926 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1926 - - De Onafhankelijken (+ Belgische schilders) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1926 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche kunstenaren De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
  
·1926 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1926 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1927 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1927 - - Maatschappij Rembrandt: kunstenaar en samenleving - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Exposition d'art medico-historique - Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1927 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - 25-jarig bestaan van "'t Koggeschip" - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging 't Koggeschip Amsterdam
·1927 - - Arte Italiana in Olanda = Italiaansche kunst in Nederland - Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1927 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1927 - - Oostenrijksche schilderijen en kunstnijverheid 1900 - 1927 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Nederland-Oostenrijk
·1928 - - A.S.B.: architectuur, schilderkunst & beeldhouwkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - De Zes - Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - De Onafhankelijken (1), 32e tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1928 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1928 - - Concours et exposition d'art olympique - Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1928 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1928 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1929 - - Erich Wichman en tijdgenooten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1929 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Tentoonstellingsraad van Bouwkunst en Verwante kunsten
·1929 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1929 - - Gemeente aankopen: tentoonstelling van schilderijen - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - ESAC. Expositions sélectes d'art contemporain - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - A.S.B.: 2e tentoonstelling architectuur, schilderwerk, beeldhouwwerk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Vereeniging "Nederlandsche Kunstkring" - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2) : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken, waaraan is toegevoegd een afdeeling portretten van kunstenaars, zelfportretten en portretten door leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Groninger kunstkring De Ploeg - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - De Onafhankelijken: met invité's, Fransche en Belgische surrealisten - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1930 - - Vincent van Gogh en zijn tijdgenooten - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1930 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken van leden van de sociëteit De Kring - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - Socialistische kunst heden - Socialistische Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Gemeente Amsterdam: schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Kunst en techniek - Nederlandsch Kunstverbond (Afdeeling Amsterdam), Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Vincent van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Herman Mees en Willem van Dort - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1931 - - Schilderijen Ernst Leyden en teekeningen Karin Leyden - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1931 - - Finsche kunst, kunstnijverheid en bouwkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - B. Essers en Tjipke Visser - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Belgische beeldende kunst van het laatste honderd jaar - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1931 - - Herfsttentoonstelling De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1931 - - Gemeenteaankopen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Vereeniging Sint Lucas (1) : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1932 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1932 - - Fransche schilderkunst uit de twintigste eeuw: Ecole de Paris - Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars - Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen, Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1932 - - Maatschappij Rembrandt: 10-jarig jubileum - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Sint Lucas (3) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1933 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
  
·1933 - - 20ste Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Vereeniging Sint Lucas (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1933 - - Werken van kunstenaressen, georganiseerd door het Internationaal Comité voor Schoone Kunsten - International Federation of Business and Professional Women, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Kunst S.O.S.: crisistentoonstelling - Comité Kunst S.O.S., Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1933 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Beeldhouwwerken, studies en reisschetsen - Gemeentebestuur van Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1934 - - Maatschappij Rembrandt. Tentoonstelling van werken der kunstenaarsleden - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - Binnenhuiskunst - Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
  
·1934 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1934 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1934 - - Hollandsche Kunstenaarskring [1] - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1934 - - Hollandsche Kunstenaarskring [2] - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - moderne toegepaste religieuze kunst - Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging AKKV, Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1935 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1935 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1935 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1935 - - De Onafhankelijken (2). Tentoonstelling van teekeningen, grafiek, aquarellen en klein plastiek - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1935 - - Kunst S.O.S. - Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - monumentale kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1935 - - Moderne Fransche kunst uit het museum van Grenoble - Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - Reclamekunst - Genootschap voor Reclame, Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1935 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2): tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1936 - - De Brug: 10-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1936 - - Maris tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1936 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1936 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936 - Algemeen Nederlandsch Verbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1936 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1936 - - De Brug (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1937 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - de Onafhankelijken 1912-1937 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
  
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1937 - - Foto 37 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Universiteits-lustrum 1937 - Amsterdams Studenten Corps, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1937 - - Vereeniging "De Klopper" - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging De Klopper
·1937 - - Maatschappij Rembrandt: 15-jarig jubileum - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - Richters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Hollandsche Kunstenaarskring: 25 jarig jubileum - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1938 - - De Onafhankelijken (met Les Indépendants Français) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1938 - - Abstrakte Kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1938 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - Eere-tentoonstelling Willem Paerels - Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Tweejaarlijksche tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
·1939 - - De Brug: voorjaarstentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1939 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1939 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1939 - - Rondom Rodin - Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1939 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Sint Lucas (2), tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - Grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevorderdering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - Het Glas 1940 - Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1940 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1940 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - De Brug: voorjaarstentoonstelling 1940 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1940 - - Sint Lucas 1880-1940 (50e tentoonstelling) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1940 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - De Brug: najaarstentoonstelling 1940 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederl. Kring van Beeldhouwers" - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1941 - - Moderne Primitieven - Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De verluchte bladzijde - Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De Onafhankelijken exposeren werk van leden (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
  
·1941 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1941 - - Pro Arte Christiani - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
  
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring - Haagse Kunstkring Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Jan Toorop - Dick Ket, in Holland staat een huis - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1941 - - Nederlandsche Bond voor Kunst in Industrie - Nederlandsche Bond voor Kunst in Industrie, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1941 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1941 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1942 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1942 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1942 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1942 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1943 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1943 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1943 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1943 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1943 - - Maatschappij Rembrandt - Stedelijk Museum Amsterdam
·1943 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1943 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1943 - - Kunstenaars zien den Arbeidsdienst - Nederlansche Arbeids Dienst, Stedelijk Museum Amsterdam
·1944 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1944 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1944 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1944 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1944 - - Vereeniging Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - Kunst in het harnas - Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - Werken van Henk Chabot, Charles Eyck, John Raedecker, Charles Roelofsz, Charley Toorop - De Vrije Katheder Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1945 - - 7 Belgische schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Teekeningen van Fransche meesters 1800 - 1900 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - S. Jessurun de Mesquita Dr. J. Mendes da Costa - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Franse grafiek van nu - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - 12 schilders - Groep van 12 schilders, Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - jonge schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Hollandsche Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers: Prijsvraag Renesse, tentoonstelling van ontwerpen voor monumenten - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Witsen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Vrij Beelden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging Vrij Beelden
  
·1947 - - Schildersprenten 1947 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Jan van Herwijnen, Toon Kelder, Quirijn van Tiel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Witsen en zijn vriendenkring - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Amsterdamse schilders van nu - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1948 - - Hollandse Aquarellistenkring met Franse invité's - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - de groep - Kunstenaarsvereniging de Groep, Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Foto 48 - G.K.F. vakgroep fotografie, Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Vrij Beelden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging Vrij Beelden
·1948 - - Bert Nienhuis en Piet Wiegman - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - 13 beeldhouwers uit Parijs - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Suid-Afrikaanse kuns - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars - Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Amsterdamse schilders van nu - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - het expressionisme van Van Gogh tot Picasso - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Rotterdamse schilders, wandschilders, grafici, beeldhouwers, architecten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Gobelins - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Nieuwe stromingen in de beeldende kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Amsterdamse schilders van nu - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - de groep - Kunstenaarsvereniging de Groep, Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Herdenkingstentoonstelling Portugees-Israëlietische Synagoge - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Surrealisme + abstractie: collectie Peggy Guggenheim - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Arta: grafiek en plastieken - Arta Vereniging van kunstvrienden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - elf Nederlandse grafici - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Schilders ter zee - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1951 - - Chris Beekman - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Kelder/Herwijnen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - De opera en de schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - De Stijl - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1951 - - De Groep 1951 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Rembrandt, Hokusai, van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Nederlandse Kring van Tekenaars en gasten uit Denemarken - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Photographie: Eva Besnyö, Cas Oorthuys, Carel Blazer, Emmy Andriesse - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - 100 Chefs d'Oeuvre = Honderd meesterwerken uit het Nationaal Museum voor Moderne Kunst te Parijs - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Schilders ter zee 1952 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - jubileumtentoonstelling 40 jaar "De Grafische" - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1953 - - elf tijdgenoten uit parijs - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1953 - - Collectie Theo van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - 10 pelukis Belanda = 10 Nederlandse schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Curaçao, schilderend en geschilderd - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Aquarel Benelux: Hollandse aquarellistenkring - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Hamel Hansen Gerard - Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Groep "Verve" - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1954 - - expositie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Zuidlimburgse kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1954 - - P. Ouborg - Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Carel Visser - Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - De Keerkring 5 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1955 - - Nationale tentoonstelling 5 mei - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting kunstenaars herdenken 5 mei
·1955 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1955 - - Zwart en wit - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - groep - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap AKW - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Opdracht - Stedelijk Museum Amsterdam, vbMK Vereniging van Beoefenaars van de Monumentale Kunsten
  
·1956 - - De kunstenaar als bondgenoot in de sociale strijd - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1956 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1956 - - NB - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Chris + Lucia Engels - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - De Grafische 1957 (1) - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - 4: Harry Disberg, M.C. Escher, Wout van Heusden, Harry van Kruiningen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1957 - - ARK: 10 jaar kerkbouw - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1957 - - Natuur en Kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1957 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Europa 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - De Grafische (2) - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Kunstenaars uit Brabant - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1958 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap A.K.W. - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Amsterdams stadhuis aan de Amstel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - De renaissance der XXe eeuw: Paul Cézanne, Cubisme, Blaue Reiter, Futurisme, Suprematisme, de Stijl, het "Bauhaus" - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Van Romantiek tot Amsterdamse School: schilderijen uit de collectie B. Geus v.d. Heuvel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Jong Amerika schildert - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1958 - - Liga Nieuw Beelden - Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1958 - - Leven met beelden: de hobby van een amateur - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Dada - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1959 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1959 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1959 - - De Grafische - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap A.K.W. - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap 1949 - 1959 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - De vitaliteit in de kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Beelden in het heden - Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - groeps - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Collectie Theo van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1960 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1960 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1960 - - De verzameling: Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven - Stedelijk Museum Amsterdam, Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1960 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1960 - - Nederlandse Kring van Tekenaars 1950 - 1960 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Carel Visser - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - 3 leeftijden = 3 ages = 3 Alter - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - De Grafische: grafiek en beeldhouwwerk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Graphiek + grafiek: Liga Nieuw Beelden - Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Wessel Couzijn: beelden ; Ger Lataster : schilderijen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - De Onafhankelijken exposeert werk van leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1961 - - Dag Amsterdam: fototentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1961 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1961 - - Jongere Nederlandse schilders, beeldhouwers en architekten: Liga Nieuw Beelden - Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Expositie van de werken der leden en gasten van Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Polak/Visser/Kho Liang Ie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1962 - - De Grafische 1912 - 1962 - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Grafiek Akademie Arnhem - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Nul-1 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1962 - - experiment in constructie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Nederlandse bijdrage tot de internationale ontwikkeling sedert 1945 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Dylaby, Dynamisch Labyrinth - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - La contribution Hollandaise au développement international de l'art depuis 1945 - Musée des Beaux Arts de Montréal (CND), Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Liga Nieuw Beelden - Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - The Dutch contribution to the international development of art since 1945 - National Gallery of Canada Ottawa (Ontario), Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Ontwerpen voor een drukkerij - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1963 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1963 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963 - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1963 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1963 - - I 10: internationale avantgarde 1927 - 1929 - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1963 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1964 - - Jaap Nanninga - Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - Beeldhouwkunst Grafiek Schilderkunst Tentoonstelling Stichting nieuw beelden Stedelijk Museum - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Nieuw Beelden
·1964 - - 5 Jonge fotografen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1964 - - Vis-à-vis: een kerk in ontwerp - Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting, Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - De stad in het Stedelijk: Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Tentoonstelling Vereniging Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1965 - - Paul Schuitema - Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Vier kanten van het werk van Graatsma en Slothouber voor de Staatsmijnen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Sint Lucas [1] - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1965 - - Nul 1965 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Premio Marzotto 1964 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Nieuw Beelden 1965 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Fotoprijs Amsterdam 1965 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Toegepaste kunst 1880 - heden - Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Atelier 2 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Nieuwe vormen van Ceramiek - Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Sint Lucas [2] - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1966 - - Vincent van Gogh: permanente collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - hollandse aquarellisten kring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Zeefdrukaffiches - Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Atelier 3 - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1966 - - Vijftig jaar zitten: stoelententoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - De Brug 40 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1966 - - Atelier 4 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Grafische Herkenningen - Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Vormen van de kleur: schilderijen, plastieken - Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - environment Science Fiction Room - Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Jan van der Vaart - Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Premio Marzotto 1966 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Nederlandse edelsmeden 3: C. Schiavetto, F. Ligtelijn, N. van Beek, E. van Leersum, G. Bakker - Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - fotoprijs amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Zomeropstelling 1967 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Jan Slothouber, William Graatsma - Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Vereniging Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1967 - - hollandse aquarellisten kring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1967 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1967 - - Signalement 67: Stichting Liga Nieuw Beelden - Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Atelier 5 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Ontwerpen en maken: tentoonstelling van leden Ambachtengroep GKf - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beoefenaars der Gebonden Kunsten in de Federatie
·1968 - - de Kooning - Stedelijk Museum Amsterdam
·1968 - - Ad Dekkers - Stedelijk Museum Amsterdam
·1968 - - Een modebeeld - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1968 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1968 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1968 - - Nederlandse inzending IX Bienal de Sao Paulo 1967: werk van Schoonhoven, Dekkers en Struycken - Stedelijk Museum Amsterdam
·1968 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1968 - - vormgevers - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1968 - - Johan Thorn Prikker - Stedelijk Museum Amsterdam
·1968 - - Stichting Nieuw Beelden: een/geen tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Nieuw Beelden
·1968 - - 50 Jaar Bauhaus - Stedelijk Museum Amsterdam, Württembergischer Kunstverein Stuttgart
·1969 - - George Robèr - Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Joost Baljeu - Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Atelier 6 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Op losse schroeven: situaties en cryptostructuren - Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Vereniging Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1969 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1969 - - Hollandse Aquarellistenkring (2) - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - Theo Botschuyver - Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - Atelier 7 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - De Grafische - Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - Maggi Giles - Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - 50 x 50 groepsmanifestatie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Atelier 8, soft and hard - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Grafisch Vormgevers Nederland: over zicht - G.V.N. Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - 25 jaar Nederlandse affiches - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1971 - - De Grafische - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1971 - - Geluid - kijken: Bruynèl, Raaymakers, Struycken - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1971 - - Hollandse Aquarellistenkring: 25 jaar - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Atelier 9 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1972 - - overzichtstentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1972 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1972 - - Dada in Drachten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1972 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1972 - - Atelier 10 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1972 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1972 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1972 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - De Keerkring: hommage aan Rudi Bierman - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1973 - - Moderne kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Cijfers, letters, woorden: uit eigen collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Raamwerk: 50 jaar Weverij De Ploeg N.V. - Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - GKf: Beroepsvereniging van Fotografen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Atelier 11 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - Theo Botschuyver - Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - fotowerken, installatie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - Robert Ryman, schilderijen/tekeningen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - De collectie van het Stedelijk Museum 1963 - 1973 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - De grote Naïven - Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1975 - - Boeken maken 1890 - 1940: collectie Nijkerk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - Keuze Ger van Elk uit de collectie Stedelijk Museum - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - grafische werken - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - Fundamentele schilderkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - Amsterdamse School 1910-1930 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - Sandberg/Gombrich - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - de kraakdozen van M. Waisvisz - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - De Brug 50 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1976 - - 11 schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1976 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1976 - - Willem de Kooning: beelden en litho's - Stedelijk Museum Amsterdam
·1976 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1976 - - Zomeropstelling 1976 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1976 - - Aarntzen/Appenzeller - Stedelijk Museum Amsterdam
·1976 - - Photo-sequences - Stedelijk Museum Amsterdam
·1976 - - Structure in Textile - Stedelijk Museum Amsterdam
·1977 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1977 - - Zomeropstelling 1977. De Stijl - Stedelijk Museum Amsterdam
·1977 - - Beelden buiten 1977/78 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1977 - - Atelier 14 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1977 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1977 - - Paper for space - Stedelijk Museum Amsterdam
·1978 - - Op het tweede gezicht - Stedelijk Museum Amsterdam
·1978 - - Nieuwe typografie 1915 - 40 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1978 - - Atelier 15: jonge kunstenaars in Nederland - Stedelijk Museum Amsterdam
·1978 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1978 - - Door beeldhouwers gemaakt = Made by sculptors - Stedelijk Museum Amsterdam
·1978 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1978 - - Fotografie in Nederland 1940-1975 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1979 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1979 - - Amsterdams Grafisch Atelier - Stedelijk Museum Amsterdam
·1979 - - Beton, Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1979 - - Kleine textielobjecten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1979 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1979 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1979 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1979 - - Atelier 16 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1979 - - Emmy van Leersum - Stedelijk Museum Amsterdam
·1980 - - A.C. Willink - Stedelijk Museum Amsterdam
·1980 - - De collectie van het Stedelijk Museum: aanwinsten 1974 - 1978 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1980 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1980 - - Op het tweede gezicht. Cubaanse affiches: Los 8 pasos para las 200 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1980 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1981 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1981 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Stedelijk Museum Amsterdam
·1981 - - Op het tweede gezicht. Gerrit Rietveld: Roodblauwe stoel, ca. 1918 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1981 - - Op het tweede gezicht. Richard Hamilton: Kent State, 1970 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1981 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam
·1981 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1981 - - Foto in vorm: Grafisch Vormgevers Nederland en Vereniging van Beroepsfotografen GKf - G.V.N. Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1981 - - Instant Fotografie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1982 - - Robert Smit - Stedelijk Museum Amsterdam
·1982 - - Ad Dekkers - Stedelijk Museum Amsterdam
·1982 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1982 - - '60-'80 attitudes/concepts/images. Een keuze uit twintig jaar beeldende kunst /A selection from twenty years of visual arts. - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1982 - - De Stijl 1917-1931 - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1982 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam
·1983 - - Ed van der Elsken - Stedelijk Museum Amsterdam
·1983 - - The second link - Stedelijk Museum Amsterdam
·1983 - - Vereniging Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1983 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1983 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1983 - - 100 jaar bekijks, 1883 - 1983: een keuze uit de affiche-collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1983 - - Moderne Nederlandse Schilderkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1984 - - Piet Zwart - Stedelijk Museum Amsterdam
·1984 - - Collectie Becht - Stedelijk Museum Amsterdam
·1984 - - Beelden binnen - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1984 - - Zomeropstelling 1984. 20 jaar verzamelen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1984 - - Het lumineuze beeld = The luminous image - Stedelijk Museum Amsterdam
·1984 - - La grande parade - Stedelijk Museum Amsterdam
  

Het maximaal aantal getoonde regels is beperkt tot 691.
ARTindex