Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822

Classificatie:

·tentoonstellingscatalogus

d.d.:

·1822

Activiteiten van:

·1816 - -
- Joseph Dionysius Odevaere.
·1818 - -
- Jan Willem Pieneman.
·1820 - -
- Diederik Johan Singendonck.
·1820 - -
- Pieter Gerardus van Os.
·1822 - -
- Charles Howard Hodges.
·1822 - -
- J. (Johannus) Jelgerhuis Rienksz..
·1822 - -
- L. (Leendert) de Koningh.

Meer informatie...

Presentaties (vermeld):

·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam

Personen (vermeld in deze bron):

·Amerom, H.J. van (-> 3)
·Bakker, J.A. (-> 3)
·Beeldsnijder - van Toulon, M.A.M. (-> 4)
·Berkman, J.J. (-> 4)
·Bloemers, Arnoldus (-> 4)
·Boer, Otto de (-> 4)
·Bouman, Pieter (-> 4)

Meer informatie...
ARTindex