Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Tentoonstelling Hulpwerk beeldende kunst van den Nederlandschen Volksdienst

Personen (vermeld in deze bron):

·Bauer, L.
·Beek, J.M.
·Been, Daniel
·Bes, Leonard
·Boom, Jan
·Brouwer, Fred
·Daalhoff, Henri van
·Dort Jr., Willem van
·Dort Sr., Willem van
·Eck, Willem van
·Gidding, Jaap
·Goedhart, J.
·Goeting, Jan
·Groot, Pier de
·Harkink, Daniël
·Heck, T.C. van
·Hengst, Jan den
·Herfst, J.A.
·Hernády, László
·Heyenbrock, Herman
·Homburg, D.
·Humalda van Eysinga (Jhr), A.E. van
·Idserda - van der Lee, Coba
·Ieperen, Hans van
·Koster, Toon
·Lindgreen, Ronald
·Mastenbroek, J.J.
·Molendijk, Leen
·Neut, Rinus van der
·Polder, Gerrit
·Rijff, Eduard
·Ringrose, J.H.
·Sinclair de Rochemont, Louise
·Smith, Arnold
·Sologoub, Leonid
·Stahl, George
·Swart, Tjebbe
·Verheyen, Josef
·Versluys, Anton
·Vlist, Leendert van der
·Voskuijl, Gijs
  
·Wingen, Edmond
·Wingen, Jan
ARTindex