Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Huibers, Jan Derk;

Geboortegegevens:

·1829 - - - geboren
- 27.12.1829
- Deventer (Gemeente Deventer)

Overlijdensgegevens:

·1919 - - - overleden
- 07.04.1919
- Zeist (Gemeente Zeist)

Adres:

·Laan van Beek & Rooien 7/a, Zeist omstr. 1911

Professie:

·schilder
·tekenonderwijzer

Typering van het werk:

·schilderijen:
onderwerp: figuren; genretaferelen

Verblijf:

·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen) tot 1855
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) tot 1859
·Utrecht (Gemeente Utrecht) tot 1867
·Den Haag (Gemeente Den Haag) tot 1869
·Zwolle (Gemeente Zwolle) van voor 1875 tot 1881
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1894 tot omstr. 1910
·Zeist (Gemeente Zeist) van omstr. 1911 tot 1919

Contact met:

·C. (Charles) van Wijk
·Herman Johannes (Herman) van der Weele

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1871 - - Koninklijke gouden aanmoedigingsmedaille

Opleiding:

· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Jan Derk Huibers
· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Tekenschool Deventer
- leerling: Jan Derk Huibers
·- docent: J. (Jan) Jansen Vreedenburg
- leerling: Jan Derk Huibers
· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Akademie voor Beeldende Kunsten Antwerpen (B)
- leerling: Jan Derk Huibers

Gaf les aan:

·Breman, C. (Co).
·Gestel, L. (Leo)
·Hanau, Jan Hendrik Leonardus (Jan)
·Ishoven, Jacobus Laurentius van
·Jong, T. (Toon) de
·Kerkmeijer, Johan Christiaan- handtekenen en schilderen
·Knap, Gerrit Willem- met getuigschrift

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·1873 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Jan Derk Huibers
- (als)

- gewoon lid; stemhebbend lid; buitenlid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1873>
- Bron:

- Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911 1912

Activiteiten (algemeen/overig):

·1894 - - commissiewerk
- examencommissie ter verkrijging van een akte van bekwaamheid in rechtlijnig en handtekenen en boetseren
- Jan Derk Huibers
- (als)

- lid examencommissie
- <*1894>
- vakgebied: boetseren
- handtekenen
- Bron:

- Algemeen Handelsblad 12-07-1894 (1e blad)
- Nederlandsche Staatscourant - 12-07-1894
- Verslag van den staat der Hooge-, middelbare en lagere scholen over 1894-1895. (Bijlage P.).

Activiteiten (werkzaamheden):

·1875 - - werkzaamheden in het onderwijs
- Jan Derk Huibers
- leraar tekenen
- Burgeravondschool en Teekenschool Zwolle
- <*van voor 1875>
- Bron:

- VERSLAG der tentoonstelling van teekeningen en boetseerwerk, vervaardigd door leerlingen van burgerdag- en avondscholen, ambachtsscholen en andere hoofdzakelijk voor den ambachtsstand bestemde inrigtingen, geopend te Rotterdam den 21sten Augustus 1874 (bladzijde 6).
·1882 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- Jan Derk Huibers
- leraar
- Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- <*september 1882>
- vakgebied: tekenen naar de natuur
-- benoeming per 11-1881; de lessen beginnen de eerste dinsdag in september 1882
- Bron:

- Algemeen Handelsblad 22-11-1881 (bladzijde 5)
- Verslag van den staat der Hooge-, middelbare en lagere scholen over 1894-1895. (Bijlage P.).
·1887 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- Jan Derk Huibers
- leraar
- Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- <*van voor 1887> <->
- <*tot na 1894>
- Bron:

- Verslag van den staat der Hooge-, middelbare en lagere scholen over 1894-1895. (Bijlage P.).

Objecten:

·Van huis geweest

Presentaties (overige presentaties):

·1878 - - tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam

Bronnen:

·1879 - - Catalogus der schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling door de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam, in 1879 (-> bladzijde 22)
·1881 - - Algemeen Handelsblad 22-11-1881
  
·1881 - - Het nieuws van den Dag - 23-11-1881 (-> bladzijde 9)
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1946 - - Holland Schildert

Meer informatie...
ARTindex