Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Informatie afkomstig van de bibliotheekwebsite van het Stedelijk Museum Amsterdam

Publicaties vermeld in de bron:

·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1909 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1915 - - Architectura et Amicitia
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid
·1921 - - De Onafhankelijken: XVIe tentoonstelling
·1925 - - Catalogus van de 26ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars 'De Onafhankelijken'
·1930 - - Socialistische kunst heden


- cover catalogus
  
·1931 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen
·1937 - - De Onafhankelijken 1912-1937
·1938 - - Amsterdam 1898-1938 : catalogus van de tentoonstelling in het Museum Fodor 2 september-15 october '38 ter gelegenheid van het 40-jarig regeeringsjubileum van hare majesteit de koningin
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1949 - - Rotterdamse schilders, wandschilders, grafici, beeldhouwers, architecten
·1949 - - Tentoonstelling van de Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars
·1950 - - De Keerkring: schilderijen en tekeningen
·1952 - - De Zeester met Poolse schilderessen
·1952 - - jubileumtentoonstelling veertig jaar "de Grafische"
·1953 - - De Zeester met Zwitserse schilderessen
·1959 - - Lucas tentoonstelling
·1962 - - Nederland schildert : catalogus Talensprijs 1962/63
·1963 - - Nederland schildert : catalogus Talensprijs 1963/64
·1964 - - Stichting Nieuw Beelden
·1967 - - Nederlandse edelsmeden 3
·1970 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1971 - - Atelier 9
·1977 - - De Beeldende Kunstenaars Regeling
·1983 - - Vereniging Sint Lucas
·1990 - - Aanwinsten zomer 1990 Stedelijk Museum
·1998 - - Tekenen voor Amsterdam
·1999 - - Passages : Joris Ivens en de kunst van deze eeuw
ARTindex