Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Reuchlin - Lucardie, Henriëtte Johanna;

Bronnen:

·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1919 - - Catalogus voor de dertiende tentoonstelling van de Vereeniging van Beeldende Kusntenaars "De Onafhankelijken"
·1919 - - Catalogus van de collectieve bijdrage der Nederlandsche beeldende kunstenaars aan "Het Nationaal Zeemansfonds"
·1922 - - De Onafhankelijken
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - De Onafhankelijken : catalogus twee en twintigste tentoonstelling van werk der leden
·1925 - - Catalogus van de 26ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars 'De Onafhankelijken'
·1928 - - De Onafhankelijken, 32ste tentoonstelling
·1928 - - De Onafhankelijken
·1928 - - Catalogus Vereeniging van beeldende kunstenaars De Onafhankelijken
·1929 - - De Onafhankelijken
·1930 - - Henriette Reuchlin-Lucardie : schilderijen, teekeningen en grafisch werk
·1930 - - De Onafhankelijken : met invité's, Fransche en Belgische surrealisten
·1931 - - De Onafhankelijken
·1931 - - Catalogus van de herfsttentoonstelling van 'De Onafhankelijken'
·1933 - - De Onafhankelijken
·1933 - - Exposition d'oeuvres de femmes artistes organisée par le Comité International des Beaux Arts = Tentoonstelling van werken van kunstenaressen, georganiseerd door het Internationaal Comité voor Schoone Kunsten
·1933 - - De kunst in nood vijfde deel
·1934 - - De Onafhankelijken
·1935 - - De Onafhankelijken
·1936 - - De Onafhankelijken
·1937 - - De Onafhankelijken
·1937 - - De Onafhankelijken 1912-1937
·1938 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1938 - - De Onafhankelijken : catalogus
·1939 - - Sint Lucas, tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken
·1939 - - Onze kunst van heden
·1939 - - De Onafhankelijken
·1939 - - De Onafhankelijken
·1940 - - Sint Lucas
·1940 - - Sint Lucas 1880-1940
·1941 - - Sint Lucas [2]
·1941 - - De Onafhankelijken : voorjaarstentoonstelling 1941
·1941 - - De Onafhankelijken : najaarstentoonstelling 1941
·1941 - - Algemeen Handelsblad 1941-04-20
  
·1942 - - De Onafhankelijken : voorjaarstentoonstelling 1942
·1942 - - Sint Lucas
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - Over het werk van Henriette Reuchlin-Lucardie
·1949 - - De Onafhankelijken : catalogus tentoonstelling
·1951 - - De Onafhankelijken, Ver. van beeldende kunstenaars, exposeren werken der leden in Museum Fodor
·1951 - - Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden
·1952 - - De Onafhankelijken exposeren werken der leden in Museum Fodor
·1953 - - Henriëtte Reuchlin-Lucardie
·1953 - - De Onafhankelijken exposeren werken der leden in Museum Fodor
·1956 - - Vollmer III, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1958 - - Vollmer IV, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1958 - - De Onafhankelijken
·1959 - - De Onafhankelijken exposeert
·1960 - - De Onafhankelijken exposeren werk van de leden
·1961 - - De Onafhankelijken exposeren werken van de leden
·1962 - - Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Onafhankelijken
·1963 - - De Onafhankelijken
·1976 - - Schilderslexicon
ARTindex