Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Wijsmuller, Jan Hillebrand;

Geboortegegevens:

·1855 - - - geboren
- 13.02.1855
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1925 - - - overleden
- 23.05.1925
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Naamsvarianten (zie ook):

·J.H. Weismuller

Adres:

·Overtoom 190, Amsterdam van voor 1902
·Anna Vondelstraat 15, Amsterdam van voor 1911 tot na 1921

Afbeelding:

·


- <*1925>
  
·


- © W. (Wim/Wilm) Steelink
- © Rijksmuseum Amsterdam
- Onder vrienden
  

Signatuur:

·

=
  
·

- vermeld op:
- De Hogesluis, met op de achtergrond het Paleis voor Volksvlijt
=
  

Professie:

·graficus
·schilder

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
materiaal: aquarel; olieverf
onderwerp: landschap; stadsgezichten
stijl: Haagse School
·grafiek:
techniek: etstechniek

Verblijf:

·Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1879
·Den Haag (Gemeente Den Haag) omstr. 1879
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1911 tot na 1921

Bevriend met:

·Dake, C.L.
·Jansen, H.W.
·Oldewelt, F. (Ferdinand)
·Waay, N. (Nicolaas) van der
·Witkamp Jr., E. (Ernst)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1875 - - Koninklijke Subsidie
·1879 - - Pensionaire van de koning en de koningin
·1883 - - Willink van Collenwedstrijd (1e prijs)
·1883 - - Prijs Internationale tentoonstelling Amsterdam (zilveren medaille)
·1903 - - Koninklijke Medaille ter beschikking gesteld door koningin Wilhelmina

Opleiding:

· atelieropleiding
- docent: Louis Jacques Alexander (Louis) Koopman
- leerling: Jan Hillebrand Wijsmuller
· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
- leerling: Jan Hillebrand Wijsmuller
· vakopleiding
- opleiding: Maatschappij der Verdiensten onder de zinspreuk Felix Meritis Amsterdam
- leerling: Jan Hillebrand Wijsmuller
- vakgebied: tekenen
· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Académie Royale des Beaux-Arts Bruxelles
- leerling: Jan Hillebrand Wijsmuller
·1876 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1876 tot 1877
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Jan Hillebrand Wijsmuller
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld "V.": i.e. volledig onderwijs]
- bron over opleiding:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1907 (bijlage F)

Gaf les aan:

·Suy, P. (Pauline).

Gaf aanwijzigingen aan:

·Beek, B. (Bernard) van
·Berkemeier, L.G.J. (Ludolph)

Lid van / ingeschreven bij:

·1876 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Jan Hillebrand Wijsmuller
- (als)

- gewoon lid; stemhebbend lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1876>
- Bron:

- Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911 1912
·1890 - - lidmaatschap van een genootschap
- Jan Hillebrand Wijsmuller
- Genootschap Michel Angelo Buonarrotti Amsterdam
- <*omstr. 1890>
·1900 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Jan Hillebrand Wijsmuller
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1900> <->
- <*na 1914>
- Bron:

- 10e jaarlijksche, 1900
- 17e jaarlijksche, 1907
- Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging 1914
- Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging vermoedelijk 1914
·1912 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Jan Hillebrand Wijsmuller
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
- <*voor 1912>
- Bron:

- Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring 1912

Activiteiten (werkzaamheden):

·1894 - - bestuurswerk
- Jan Hillebrand Wijsmuller
- (als)
- 2e voorzitter
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1894> <->
- <*1897>

Objecten:

·a winter scene
· (Sotheby's Amsterdam Peter Wilson Gallery)
·a wooded landscape with a bridge
· (Sotheby's Amsterdam Peter Wilson Gallery)
·a wooded river landscape
· (Christie's Amsterdam)
·De Hogesluis, met op de achtergrond het Paleis voor Volksvlijt
· (Collectie Atlas Dreesmann)- De Hogesluis, met op de achtergrond het Paleis voor Volksvlijt
  
·album
· (Koninklijke Verzamelingen)

Presentaties (solo):

·1955 - - Amsterdamse stadsgezichten door J.H. Wijsmuller --
Stedelijk Museum Amsterdam

Presentaties (overige presentaties):

·1883 - - Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ministerie van Handel en Nijverheid Den Haag, Ministerie van Koloniën, Paleis voor Volksvlijt Amsterdam
·1884 - - teekeningen van het Koninklijk Genootschap van Nederlandsche Aquarellisten - Koninklijk Genootschap van Nederlandsche Aquarellisten
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1897 - - 2. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Olanda Sala V - Nederland
·1898 - - Salon de 1898 - Societé des Artistes Français (SAF) Paris
·1899 - - 3. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Olanda Sala H - Nederland
·1899 - - Salon de 1899 - Societé des Artistes Français (SAF) Paris

Meer informatie...

Bronnen:

·1875 - - Algemeen Handelsblad 30-01-1875 (-> bladzijde 4)
  
·1879 - - Leeuwarder Courant 12-02-1879 (-> bladzijde 5)
  
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1900 - - Het Schildersboek. Nederlandsche schilders der negentiende eeuw in Monographieën door Tijdgenooten
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas : elfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex