Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Meer, E. (Eduard) van der;

Bronnen:

·1875 - - Algemeen Handelsblad 30-01-1875 (-> bladzijde 4)
  
·1889 - - Nederlandsche Staatscourant - 30-11-1889 (-> bladzijde 2)
  
·1897 - - Tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters werkende leden


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1929 - - Thieme Becker XXIV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
ARTindex