Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Bekman, Hubertus Cornelis Gerardus (Hubert);

Geboortegegevens:

·1896 - - - geboren
- 04.11.1896
- Voorburg (Gemeente Voorburg)

Overlijdensgegevens:

·1974 - - - overleden
- 1974
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Adres:

·Bosbesstraat 129, Den Haag 1950-1960

Abusievelijke naam:

·H. (Herbert) Beckman

Professie:

·graficus
·grafisch ontwerper
·tekenaar
·schilder tot 1947
·beeldhouwer vanaf 1948

Stijlkenmerken:

·expressionisme vanaf 1948

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: houtsnede; kopergravure
·beelden:
materiaal: eikenhout; lindenhout
·schilderijen:
materiaal: gouache; olieverf
onderwerp: figuren; mensen; moeder met kind; vogels

Verblijf:

·Voorburg (Gemeente Voorburg)
·Den Haag (Gemeente Den Haag) 1944-1969

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1952 - - Jacob Marisprijs (materiaalprijs)

Opleiding:

·- opleiding: Haagse Schetsclub
- leerling: Hubertus Cornelis Gerardus (Hubert) Bekman
· avondcursus, kunstvorming
- opleiding: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
- leerling: Hubertus Cornelis Gerardus (Hubert) Bekman

Bijdrage aan:

·1954 - - Verve

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsgroep
- Hubertus Cornelis Gerardus (Hubert) Bekman
- Liga Nieuw Beelden
·1939 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Hubertus Cornelis Gerardus (Hubert) Bekman
- (als)

- lid - kunstenaar
- Stichting Pro Arte Christiani
- <*voor 1939>
·1941 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Hubertus Cornelis Gerardus (Hubert) Bekman
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
- <*voor 1941>
·1951 - - lidmaatschap van een kunstenaarsgroep
- Hubertus Cornelis Gerardus (Hubert) Bekman
- Verve Den Haag
- <*1951>
·1952 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Hubertus Cornelis Gerardus (Hubert) Bekman
- (als)

- werkend lid
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam
- <*voor 1952>
- Bron:

- jubileumtentoonstelling veertig jaar "de Grafische" 1952
·1960 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Hubertus Cornelis Gerardus (Hubert) Bekman
- Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
- <*omstr. 1960>

Objecten:

·Paard en wagen
· (Gemeentemuseum Den Haag)

Presentaties (overige presentaties):

·1928 - - de werkers - de Werkers, Volksuniversiteit Den Haag
·1930 - - De Haagsche Kunstkring - Kunstkring Soerabaja
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars - Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen, Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1936 - - Biennale XX (paviljoen) Venezia - Nederland
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936 - Algemeen Nederlandsch Verbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Tweejaarlijksche tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
·1939 - - Onze kunst van heden - Rijksmuseum Amsterdam
  

Meer informatie...

Bronnen:

·Utrechts Nieuwsblad 07.12.1935
·Tekenend: tekeningen van Nederlandse kunstenaars uit de Collectie Becht
·Elsevier 83:1932
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs

Meer informatie...
ARTindex