Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Mauve jr, Anton Rudolf (Anton);

Geboortegegevens:

·1877 - - - geboren
- 10.12.1877
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Overlijdensgegevens:

·1962 - - - overleden
- 01.09.1962
- Blaricum (Gemeente Blaricum)

Naamsvarianten (zie ook):

·A.R. Mauve

Adres:

·Amersfoortschestraat 20, Bussum omstr. 1921
·Eemnesserweg 29/a, Blaricum omstr. 1950

Professie:

·etser
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
onderwerp: figuren; landschap; paarden; portret; zeegezichten

Studiereizen:

·Frankrijk

Verblijf:

·Den Haag (Gemeente Den Haag)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1893-1895
·Laren NH (Gemeente Laren) 1895-1897
·Avereest (Gemeente Hardenberg) 1897-1898
·Laren NH (Gemeente Laren) 1898-1921
·Bussum (Gemeente Bussum) 1921-1923
·Blaricum (Gemeente Blaricum) 1923-1962

Meer informatie...

Ouderlijk gezin:

·1874 - - - huwelijk
- betreft:
- Ariëtte Sophia Jeanette (Ariëtte) Carbentus en A. (Anton) Mauve
- <*1874>
- kinderen:
·Mauve jr, Anton Rudolf (Anton)
·Mauve, R.C. (Rudolf)
(klein)kinderen
·K. Mauve

Neef/Nicht van:

·Vincent Willem (Vincent) van Gogh (*1853) - Groot Zundert

Jurylid van:

·1939 - - Willink van Collenwedstrijd (1e premie)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1924 - - Koninklijke Medaille ter beschikking gesteld door koningin Wilhelmina
·1927 - - Sint Lucasprijs

Opleiding:

· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
- leerling: Anton Rudolf (Anton) Mauve jr
·1893 - - kunstvorming
- 1893 tot 1895
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Anton Rudolf (Anton) Mauve jr

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Anton Rudolf (Anton) Mauve jr
- Gooische Schildersvereeniging
·1901 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Anton Rudolf (Anton) Mauve jr
- (als)

- gewoon lid; buitenlid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1901> <->
- <*na 1950>
- Bron:

- Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911 1912
- Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921 1922
- Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden 1951
·1906 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Anton Rudolf (Anton) Mauve jr
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1906> <->
- <*na 1940>
- Bron:

- Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan 1906
- Sint Lucas 1880-1940 1940
- Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging 1914
·1926 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Anton Rudolf (Anton) Mauve jr
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging van Beeldende kunstenaars Laren-Blaricum
- <*van voor 1926>
- Bron:

- De Gooi- en Eemlander 10-06-1926 1926 (bladzijde 3)

Objecten:

·onbekende titel
· (Rijkscollectie Den Haag)
·onbekende titel
· (Rijksmuseum Twenthe Enschede)
·spelende kinderen in de Haagse Bosjes
· (Sotheby's Amsterdam Peter Wilson Gallery)
·zeegezicht
· Singer Museum Laren NH
·album
· (Koninklijke Verzamelingen)

Presentaties (solo):

·1925 - - A.R. Mauve --
Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam

Presentaties (overige presentaties):

·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1911 - - Exposizione Internazionale di Roma, Mostra di Belle Arti Sezione Olandese - Palazzo delle Belle Arti Roma
·1912 - - van Raalte, Mauve en Nijland - Rotterdamsche Kunstkring
·1912 - - A.R. Mauve en W.O.J. Nieuwenkamp - Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - Kunstwerken van Levende Meesters Arnhem - Musis Sacrum Arnhem (vereniging)
  
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1922 - - een en dertigste jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 40)


- cover catalogus
  
·1912 - - Tentoonstelling A.R. Mauve en W.O.J. Nieuwenkamp
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1922 - - Vereeniging "Sint Lucas" : catalogus der eenendertigste jaarlijksche tentoonstelling

Meer informatie...
ARTindex