Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Breitner, George Hendrik;

Bronnen:

·documentatie van het Nederlands Foto Instituut
·1889 - - Catalogue général officiel (1889) [Pays Bas]] (-> bladzijde 250)


- afbeelding voorkant
  
·1890 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1890 (-> bladzijde 11)
·1891 - - Arnhemsche Courant 09-09-1891
  
·1892 - - Catalogue illustré de la XXXVe Exposition Société Royale pour l'encouragement des Beaux-Arts à Gand (-> 38)
·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1893 (-> 10)


- titelpagina
  
·1893 - - Illustrations (three hundred and thirty-six engravings) from the Art gallery of the World's Columbian Exposition (-> 264)
  
·1894 - - Offizieller Katalog der Internationalen Kunst-Ausstellung des Vereins bildender Künstler Münchens (A.V.) "Secession" (-> appendix 'korrespondierende Mitglieder')
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1895 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging
·1897 - - Internationale Kunstausstellung [Dresden 1897] (-> 17)
·1897 - - VII. Internationale Kunstausstellung München (-> 33)
·1901 - - G.H. Breitner
·1901 - - Algemeen Handelsblad 04-07-1901
  
·1902 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1904 - - George Hendrik Breitner
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)


- bijlage F
  
·1908 - - Le Salon de printemps 1908 Bruxelles (-> 22)
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Thieme Becker IV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1910 - - Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 38, 42)


- cover catalogus
  
·1912 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1913 - - L'arte mondiale a Roma nel 1911 (-> met afbeelding, blz. 279)
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1916 - - Tentoonstelling van de collectie A.S. van Wezel
·1920 - - De Hollandsche schilderkunst in de 19de eeuw (-> picture nr 90)
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond : eerste tentoonstelling van kunstwerken uit het bezit der leden
·1921 - - Vereeniging "Nederlandsche Kunstkring" : groepententoonstelling
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1924 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1924
·1924 - - Algemeen Handelsblad 12-12-1924 (-> bladzijde 8)
  
·1926 - - Exposition Hollandaise : tableaux, aquarelles, dessins


- cover
  
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond : catalogus
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1928 - - Breitner
·1929 - - Tentoonstelling Nederlandsche portretkunst : ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan der Maatschappij
·1932 - - Breitner, Rétrospective
·1933 - - Breitner
·1934 - - Oude en nieuwe kunst-aanwinsten der gemeente Amsterdam 1934 : zevende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1934 - - Breitner
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst : tentoonstelling van aquarellen
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 35-36)
·1935 - - Brieven van George Hendrik Breitner aan Adriaan Pieter van Stolk 1877-1887 (-> bladzijde 48 ff)
·1938 - - Amsterdam 1898-1938 : catalogus van de tentoonstelling in het Museum Fodor 2 september-15 october '38 ter gelegenheid van het 40-jarig regeeringsjubileum van hare majesteit de koningin
·1938 - - Herdenkingstentoonstelling in Pulchri


- krantenartikel
  
·1941 - - Amsterdamsche impressionisten en hun kring
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1942 - - Levende Nederlandsche Kunst
·1945 - - George Hendrik Breitner
·1945 - - Den Haag eert de Nederlandsche schilders van de 19e eeuw
·1946 - - Breitner
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - Witsen en zijn vriendenkring
·1947 - - Breitner en Amsterdam
·1947 - - G.H. Breitner 1857 - 1923
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten
·1948 - - La peinture Hollandaise : les impressionnistes
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1949 - - In het zand gefixeerd : beschouwingen over Nederlandse beeldende kunstenaars
·1952 - - Nederlandse Impressionisten : Haagse- en Amsterdamse School
·1952 - - Catalogus Ned. Impressionisten
·1953 - - De verzameling van Theo van Gogh, met uitzondering van de werken van zijn broer Vincent = La collection de Theo van Gogh, excepté les oeuvres de son frère Vincent
·1953 - - George Hendrik Breitner
·1953 - - George Breitner en tijdgenoten
·1954 - - Breitner
·1956 - - Breitner, Israels, Robertson, Verster
·1956 - - Breitner
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam
·1957 - - Europa 1907
·1957 - - Meesters van de Haagse school en enige tijdgenoten
·1957 - - Centenaire de Breitner
  
·1958 - - Breitner
·1958 - - Breitner 1857 - 1923 : centenaire = eeuwfeest
·1958 - - van Romantiek tot Amsterdamse School
·1960 - - Aanwinsten
·1960 - - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh
·1960 - - George Hendrik Breitner : Gemälde aus holländischem Besitz
·1960 - - Collectie Theo van Gogh
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1961 - - Kunst van heden in het Stedelijk
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1963 - - Breitner 1857 - 1923
·1966 - - Breitner als fotograaf
·1966 - - dagblad de Stem 1966-12-31
  
·1968 - - G.H. Breitner
·1968 - - a history of the Dutch poster 1890-1960
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - Verzameling R.J. Veendorp
·1969 - - De Nederlandse schilderkunst in vogelvlucht
·1969 - - Nederlandse Fotografie, de eerste honderd jaar


- cover
  
·1970 - - G.H. Breitner en zijn Haagse tijd
·1970 - - Keuze uit de verzameling van het Stedelijk Museum = Selection from the Stedelijk Museum collections = Choix des collections du Stedelijk Museum = Auswahl aus der Sammlungen des Stedelijk Museums
·1970 - - Moderne Kunst - keuze uit het Frans Hals Museum
·1970 - - Keuze uit de verzameling van het Stedelijk Museum = Selection from the Stedelijk Museum collections = Choix des collections dus Stedelijk museum = Auswahl aus der Sammlungen des Stedelijk Museums
·1970 - - Schilderijen van het Rijksmuseum Kröller - Müller
·1970 - - 25 jaar verzamelen/ 25 years of collecting 1945 - 1970
·1970 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Supplement 1971 van de catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen
·1971 - - Arti juni 1971
·1973 - - George Hendrik Breitner 1857 - 1923 uit gemeentelijke collecties
·1973 - - Moderne Kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst uit eigen collectie
·1973 - - G.H. Breitner
·1974 - - G.H. Breitner 1857 - 1923
·1975 - - Voorjaarstentoonstelling 1975
·1976 - - Collectie van Baaren
·1977 - - George Hendrik Breitner: Gemälde Zeichnungen Fotografien
·1977 - - De Fiets
·1978 - - Fotografie in Nederland
·1978 - - De collectie moderne kunst van museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - Van Gogh tot Cobra: Nederlandse schilderkunst 1880 - 1950
·1981 - - G.H. Breitner (1857 - 1923)
·1982 - - Van Abbemuseum Eindhoven
·1983 - - De Haagse School, Hollandse meesters van de 19e eeuw
·1983 - - Stedelijk Museum de Lakenhal Leiden
·1985 - - Hun laatste rustplaats
·1985 - - Groeneveld in Groeneveld: Eenkeuze uit de verzameling van de Heer en Mevrouw Groeneveld
·1985 - - Museum van Bommel van Dam: een keuze uit de verzameling van
·1985 - - Willem Witsen en zijn vriendenkring : de Amsterdamse bohème van de jaren negentig
·1987 - - Kunstpreis Jahrbuch
·1988 - - Roots Turns
·1989 - - Uit de collectie [Stedelijk Museum Amsterdam]
·1989 - - Kunst aan de dijk in het oude kerkje van Kortenhoef met de expositie-BREITNER BELICHT-
·1989 - - Een Vereniging van ernstige Kunstenaars
·1989 - - A survey of the collection
·1990 - - In relatie tot Van Gogh : fotografie van tijdgenoten = In relation to Van Gogh : photographie by contemporaries
·1990 - - Een feest van kleur
·1991 - - Geschiedenis van de Nederlandse fotografie
·1991 - - Eeuw uit, eeuw in : schilderijen 1860-1925, collectie Stedelijk Museum
·1991 - - Moderne Kunst: 1870 - 1970
·1992 - - Zelfportretten uit de collectie van het Dordrechts Museum
·1993 - - Stedelijk Museum of modern art Amsterdam zomer/herfst 1993
·1993 - - Aperçu de la collection
·1994 - - Het naakt in de Nederlandse schilderkunst van de twintigste eeuw
·1994 - - De schilders van Tachtig; Nederlandse schilderkunst 1880-1895
·1994 - - George Hendrik Breitner 1857 - 1923 : schilderijen, tekeningen, foto's
·1995 - - 'Goed modern werk': de collectie Regnault in het Stedelijk
·1995 - - Het huis van nu, waar de toekomst is : een kleine historie van het Stedelijk Museum Amsterdam 1895-1995
·1995 - - Dictionnaire van bloemenschilders, Belgische en Hollandse kunstenaars
·1995 - - Site for the future : a short history of the Amsterdam Stedelijk Museum, 1895-1995
·1996 - - Magisch panorama : Panorama Mesdag, een belevenis in ruimte en tijd
·1996 - - CXXV: 125 jaar jonge schilderkunst: De Koninklijke Subsidie: 1871 - 1996
·1996 - - Een nieuwe kunst, Fotografie in de 19e eeuw
·1996 - - Kijken is bekeken worden : uit de kelders van Het Stedelijk
·1996 - - Da Van Gogh a Fontana : Opere su carta dello Stedelijk Museum Amsterdam
·1996 - - Koninklijke Subsidie viert 125-jarig jubileum
·1997 - - MALEVICH - CoBrA - KOUNELLIS; Drawings from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam
·1997 - - G. H. Breitner, fotograaf en schilder van het Amsterdamse stadsgezicht
·1997 - - Het toeval is een veeg
·1999 - - Portret van een kunsthandel : de firma Van Wisselingh en zijn compagnons, 1838 - heden


- cover
  
·2000 - - 1900 : art at the crossroads
·2001 - - Meisjes in kimono : schilderijen, tekeningen en foto's van George Hendrik Breitner (1857 - 1923) en zijn Japanse tijdgenoten
·2002 - - Aquarellen van de Haagse School : de collectie Drucker-Fraser


- onvolledige pdf
  
·2002 - - Kees Maks : schilder van het mondaine leven 1876 - 1967
·2002 - - Verwantschap & eigenheid : Belgische en Nederlandse kunst 1890 - 1945
  
·2002 - - Rijksmuseum Kunstkrant 4-2002


- tijdschrift
  
·2003 - - Schilderen in Nederland : de geschiedenis van 1000 jaar kunst
·2003 - - Stad & Land : 19de-eeuwse meesterwerken uit het Stedelijk Museum = Town & Country : 19th century masterpieces from the Stedelijk Museum
·2004 - - Breitners Amsterdam : schilderijen en foto's
·2004 - - Expressie en ordening : het verzamelbeleid van Willem Sandberg voor het Stedelijk Museum 1945 - 1962
·2005 - - Leporello : a trip through the collection, 1874 - 2004
·2005 - - Leporello : een reis door de collectie, 1874 - 2004
·2006 - - Geeft acht! : het militaire genre in de negentiende eeuw
·2006 - - Vriendschap: 75 jaar mecenaat in het Rijksmuseum Twenthe
·2006 - - De onstuitbare verzamelaar J.F.S. Esser: Mondriaan, Breitner, Sluijters e.a.
·2007 - - Dutch eyes : a critical history of photography in the Netherlands
·2007 - - Dutch eyes: Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland
·2008 - - Black is beautiful, Rubens tot Dumas


- cover
  
·2008 - - Van Gogh en Breitner in Den Haag
·2009 - - 19th Century European Paintings and Modern & Contemporary Art
  
ARTindex