Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jong, T. (Toon) de;

Geboortegegevens:

·1879 - - - geboren
- 14.08.1879
- Laren NH (Gemeente Laren)
- locatie: Kerklaan "Werk en Rust" / aan de Brink, Laren NH

Overlijdensgegevens:

·1978 - - - overleden
- 24.04.1978
- Maassluis (Gemeente Maassluis)
·1978 - - - begrafenis
- Laren NH (Gemeente Laren)
- locatie: Algemene Begraafplaats, Laren NH
- <*28.04.1978>

Naamsvarianten (zie ook):

·Anthonie J. de Jong
·Antonie Jacob de Jong
·A.J. de Jong

Adres:

·Kerklaan "Werk en Rust" / aan de Brink, Laren NH omstr. 1973

Signatuur:

·

- vermeld in:
- Nederlandsche Prentkunst sedert 1900 etsen en gravures 2e uitgave 1927 (82)
=
  

Professie:

·vnl. graficus
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
materiaal: aquarel; pastel
onderwerp: duingezichten; Gooise boerenleven; Gooise landschappen; landschap; riviergezichten; stadsgezichten
stijl: impressionisme; naturalisme
·vnl. grafiek:
techniek: etstechniek; lithografie
onderwerp: duingezichten; Gooise boerenleven; Gooise landschappen; landschap; riviergezichten; stadsgezichten
stijl: impressionisme; naturalisme
voorbeeld:


 

Verblijf:

·Laren NH (Gemeente Laren) van voor 1930 tot na 1969

Contact met:

·Dirk Hidde (Dirk) Nijland

Gebeurtenis:

·1908 - - - huwelijk
- betreft:
- L. (Lena) van der Hoek en T. (Toon) de Jong
- <*omstr. 1908>

Opleiding:

·1897 - - kunstvorming
- omstr. 1897 tot omstr. 1897
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: T. (Toon) de Jong
·docent: A. (Antoon) Derkinderen
·docent: P. (Pieter) Dupont
·1909 - - kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: T. (Toon) de Jong
- opmerkingen:
- 2 jaar
·docent: J.D. Huibers

- bron over opleiding:
- XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst vermoedelijk 1909
·1971 - - atelieropleiding
- docent: Willem Hendrik Eickelberg
- leerling: T. (Toon) de Jong
- vakgebied: schilderen, tekenen
- plaats: Blaricum (Gemeente Blaricum)
- bron over opleiding:
- De Bel 16-02-1971 1971 (bladzijde 2)

Gaf les aan:

·Alting Mees, F. (Fokko).- <*1908>- <*1910>
·Mack, M. (Margaretha).
·Pieck, G. (Gretha).- <*1915>- <*1917>
·Spoor, Cornelia (Nelly).- etsen
·Voorden, August Willem (August) van.
·Waal, Martinus Wilhelmus van de.

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Toon) de Jong
- (als)

- werkend lid
- Nederlandsche Kunstkring
·1905 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Toon) de Jong
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1905> <->
- <*na 1959>
- Bron:

- 15e jaarlijksche, 1905
- 17e jaarlijksche, 1907
- 18e jaarlijksche, 1908
- Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan 1906
- Lucas tentoonstelling 1959
- Sint Lucas 1944
- Sint Lucas 1880-1940 1940
- Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging 1914
- Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging vermoedelijk 1914
·1909 - - lidmaatschap van een kunstenaarsgroep
- T. (Toon) de Jong
- (als)

- werkend lid
- de Club der X Laren
- <*van voor 1909>
·1921 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Toon) de Jong
- (als)

- lid - kunstenaar; werkend lid
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam
- <*voor 1921> <->
- <*na 1950>
- Bron:

- Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst vermoedelijk 1940
- Tentoonstelling van werken der leden van "De Grafische", vereniging tot bevordering der grafische kunst 1950
- Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden en genoodigden 1930
·1925 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Toon) de Jong
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging van Beeldende kunstenaars Laren-Blaricum
- <*1925> <->
- <*tot na 1930>
- Bron:

- De Gooi- en Eemlander 10-06-1926 1926 (bladzijde 3)
- De jaren in Laren (1909-1952) deel 3 Kwartaalbericht 125 2013 (23)
·1935 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Toon) de Jong
- (als)

- werkend lid
- Gooische Schildersvereeniging
- <*vanaf 1935>

Activiteiten (werkzaamheden):

·werkzaamheden in het kunstonderwijs
- T. (Toon) de Jong
- docent etsen
- Larensche Kunstschool
- Bron:

- Leeuwarder Courant 1910-05-28.

Objecten:

·album
· (Koninklijke Verzamelingen)

Presentaties (solo):

·1969 - - Toon de Jong --
Singer Museum Laren NH

Presentaties (overige presentaties):

·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·documentatie van kunstschilder G.H.J. Aué Almere
·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam

Meer informatie...
ARTindex