Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gemeente Amsterdam

Adres:

·Amstel 1, 1011PN Amsterdam 1996

Telefoon/fax:

·020-5529111

Homepage:

·http://www.amsterdam.nl

Gebeurtenis:

·1895 - - - overdracht collectie
- overeenkomst tot het plaatsen van de collectie van de Vereeniging tot het vormen van een Openbare Verzameling in het Suassomuseum
-- Gemeente Amsterdam
-- Suasso-Museum Amsterdam
-- Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam.
- (als) ondertekenaars
- vermoedelijk <*juni 1895>

Categorie:

·gemeente

Superorganisatie van:

·Commissie Beeldende Kunst Opdrachten Gemeente Amsterdam
·Dienst Publieke Werken Amsterdam
·Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam
·Gemeente Amsterdam Stadsontwikkeling
·Gemeentearchief Amsterdam
·Hoofdafdeling Cultuur, Educatie en Recreatie Gemeente Amsterdam

Activiteiten (betrokken bij gebeurtenis):

·1945 - -
- - H.N. Werkmanprijs Amsterdam- ontstaan - 1945
·1945 - -
- - Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam- ontstaan - 1945
·1946 - -
- - Prozaprijs- instelling van een beurs/prijs - 1946

Activiteiten (personen jaarvolgorde):

·1668 - - M. (Meindert) Hobbema.
·1765 - - J. (Jonas) Witsen.
·1899 - - Reinier Sybrand Bakels.
·1917 - - Pieter Lodewijk Kramer.
·1930 - - Casparus Bernardus (Cas) Oorthuys.
·1969 - - Karel Andreas Maria (Karel) Gomes.
·1986 - - Frits Johan (Frits) van Nieuwenhuizen.

Meer informatie...

Activiteiten (personen op naam):

·» -- R.S. Bakels.
·» -- K.A.M. (Karel) Gomes.
·» -- J. (Jan) de Greef.
·» -- J. (Jan) van der Heyden.
·» -- M. (Meindert) Hobbema.
·» -- P.L. Kramer.
·» -- F.J. (Frits) van Nieuwenhuizen.

Meer informatie...

Uitgever van:

·1877 - - Tentoonstelling van schilder- en andere werken van levende meesters te Amsterdam in den jaar 1877
·1924 - - Cat. schilderijen enz. behoorend aan en in bruikleen bij de Gemeente Amsterdam
·1931 - - Tentoonstelling van schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst
·1978 - - Amsterdam koopt kunst 1977
·1979 - - Amsterdam koopt kunst
·1981 - - Amsterdam koopt kunst 1980
·1983 - - Amsterdam koopt kunst Buys Art 1981-1982

Meer informatie...

Initiatiefnemer van prijzen/beurzen:

·Aanmoedigingsprijs
·Aanmoedigingsprijs Beeldende Kunst
·Aanmoedigingsprijs Illustratie
·Architectuurprijs
·Choreografieprijs
·Emmy van Leersum-prijs
·Essayprijs

Meer informatie...

Beheerder van prijzen/beurzen:

·Fotoprijs van Amsterdam
·Medaille van de Stad Amsterdam
·Prozaprijs
·Prijs van de stad Amsterdam

Verkregen beurzen/prijzen:

·1963 - - Campendonkpenning (laureaat)

Kunstenaars in collectie:

·Bieruma Oosting, J. (Jeanne)
·Buisman, S. (Sjoerd)
·Crezée, M. (Marion)
·Diederen, J. (Jef)
·Drion, W.F. (Wim)
·Haas, H. (Henri) de
·Horst, L. (Loes) van der

Meer informatie...

Groepspresentaties (als organisator):

·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Vierde Klasse KIWLS
·1840 - - Tentoonstelling van voortbrengselen van Schilder-, Graveer-, Bouw-, en Beeldhouwkunst door Levende Meesters vervaardigd Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1852 - - 23e openbare Tentoonstelling van Levende Meesters Amsterdam - Commissie Tentoonstelling Levende Meesters 1852 Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1877 - - Openbare Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Vereenigde Kommissie tot de Stedelijke Tentoonstelling
·1883 - - Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ministerie van Handel en Nijverheid Den Haag, Ministerie van Koloniën, Paleis voor Volksvlijt Amsterdam
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Gemeente aankopen: tentoonstelling van schilderijen - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam

Solopresentaties (als organisator):

·1933 - - Breitner --
Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam

Transactie (verwervingen):

· [Aalders, S. (Steven)]
onbekende titel
· [Abramovic, M. (Marina), Laysiepen, F.U. (Uwe)]
Gold Found by the Artists 1981 en [Abramovic, M. (Marina), Laysiepen, F.U. (Uwe)]
Gold Found by the Artists 1981
· [Abramovic, M. (Marina), Laysiepen, F.U. (Uwe)]
Gold Found by the Artists 1981 en [Abramovic, M. (Marina), Laysiepen, F.U. (Uwe)]
Gold Found by the Artists 1981
· [Abramovic, M. (Marina), Laysiepen, F.U. (Uwe)]
Modus Vivendi en [Abramovic, M. (Marina), Laysiepen, F.U. (Uwe)]
Modus Vivendi
· [Abramovic, M. (Marina), Laysiepen, F.U. (Uwe)]
Modus Vivendi en [Abramovic, M. (Marina), Laysiepen, F.U. (Uwe)]
Modus Vivendi
· [Abramovic, M. (Marina), Laysiepen, F.U. (Uwe)]
rest energy 1980
· [Abramovic, M. (Marina), Laysiepen, F.U. (Uwe)]
rest energy 1980

Meer informatie...

Subsidie/sponsoring (publicatie):

·1982 - - Beelden op de Floriade

Vermeld in:

·1924 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum, behoorend aan en in bruikleen bij de gemeente Amsterdam
ARTindex