Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Veldheer, Jacobus Gerardus (Jaap);

Bronnen:

·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> nummer 204-207)


- cover catalogus
  
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling
·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1920 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1921 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : tentoonstelling van werken der leden in het Sted. Museum te Amsterdam : catalogus
·1922 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus tentoonstelling van werken der leden en van genoodigden
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1924
·1926 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden
·1928 - - De moderne houtsnede in Nederland
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1940 - - Thieme Becker XXXIV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1951 - - Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1955 - - De Grafische
·1960 - - Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau = The Dutch contribution to Art Nouveau


- afbeelding voorkant
  
·1966 - - Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau : dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900
·1967 - - Kunst 1900
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1979 - - Volendammer Schilderboek
·2006 - - Moderne kunst 1900 - 1955 uit de collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar
ARTindex