Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Akkeringa, Johannes Evert Hendrik;

Bronnen:

·1890 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1890 (-> bladzijde 7)
·1897 - - VII. Internationale Kunstausstellung München (-> 24)
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1905 - - Middelburgsche courant 26-07-1905
  
·1907 - - Onze moderne meesters
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1907 - - Thieme Becker I - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1912 - - Hollandsche schilders van dezen tijd
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1915 - - Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-Museum der gemeente Haarlem (-> bladzijde 107)
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1919 - - Catalogus van de collectieve bijdrage der Nederlandsche beeldende kunstenaars aan "Het Nationaal Zeemansfonds"
·1920 - - De Hollandsche schilderkunst in de 19de eeuw
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond : eerste tentoonstelling van kunstwerken uit het bezit der leden
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 3)
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs (-> bladzijde 2)
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1946 - - Holland Schildert
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1958 - - van Romantiek tot Amsterdamse School
·1960 - - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh
·1969 - - De Haagse School; Deel 2
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1971 - - Supplement 1971 van de catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1992 - - AKL I, Allgemeines Künstlerlexikon
·1994 - - Het naakt in de Nederlandse schilderkunst van de twintigste eeuw
·1995 - - Dictionnaire van bloemenschilders, Belgische en Hollandse kunstenaars
·1995 - - Katwijk in de schilderkunst
·1996 - - CXXV: 125 jaar jonge schilderkunst: De Koninklijke Subsidie: 1871 - 1996
·1997 - - MALEVICH - CoBrA - KOUNELLIS; Drawings from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam
·1999 - - Portret van een kunsthandel : de firma Van Wisselingh en zijn compagnons, 1838 - heden


- cover
  
·2007 - - Meesters en molens, Van Rembrandt tot Mondriaan
·2017 - - internetpublicatie (lijst) van kunstenaars met Volendam als onderwerp (-> raadpleegdatum 14-04-2017)
ARTindex