Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Browne, R.I. (Robert Ives);

Geboortegegevens:

·1865 - - - geboren
- 06.04.1865
- Rotterdam (Gemeente Rotterdam)
- -bron:
- *Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950 1969
·1866 - - - geboren
- 06.04.1866
- Rotterdam (Gemeente Rotterdam)
- -bron:
- *Thieme Becker V - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart 1911

Overlijdensgegevens:

·1956 - - - overleden
- 02.05.1956
- Den Haag (Gemeente Den Haag)
- -bron:
- *overlijdensberichten van het genootschap Pulchri Studio

-

----
  

Naamsvarianten (zie ook):

·R.I. (Robert Ives) Brown

Adres:

·Prins Hendrikstraat 39, Den Haag van voor 1839
·Prins Hendrikstraat 55, Den Haag van voor 1890
·Prinsevinkpark 4, Den Haag van voor 1911 tot na 1921
·van Hoornbeekstraat 25, Den Haag omstr. 1950

Afbeelding:

·


Onze schilders in Pulchri Studio (1880-1904)
  

Professie:

·schilder

Typering van het werk:

·schilderijen:
onderwerp: Drentse boerinnen; figuren; landschap; naakt

Verblijf:

·Rotterdam (Gemeente Rotterdam)
·Rijswijk ZH (Gemeente Rijswijk) tot 1888
·Den Haag (Gemeente Den Haag) van 1889 tot na 1950

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1889 - - Willink van Collenwedstrijd (premie)

Opleiding:

· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
- leerling: R.I. (Robert Ives) Browne
·docent: F. (Frits) Jansen
vakgebied: schilderen

Gaf les aan:

·Herrmann, Maria Mathilda Constantia (Maria).- <*1907>
·Smit, Hillegonda Ida (Gorinne).

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstkring
- R.I. (Robert Ives) Browne
- (als)

- erelid
- Haagse Kunstkring Den Haag
·1890 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- R.I. (Robert Ives) Browne
- (als)

- gewoon lid; buitenlid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1890> <->
- <*na 1950>
- Bron:

- Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911 1912
- Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921 1922
- Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden 1951
·1893 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- R.I. (Robert Ives) Browne
- (als)

- werkend lid
- Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
- <*1893> <->
- <*02.05.1956>
- Bron:

- overlijdensberichten van het genootschap Pulchri Studio.
·1905 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- R.I. (Robert Ives) Browne
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1905>
- Bron:

- 15e jaarlijksche, 1905
- 18e jaarlijksche, 1908
- 19e jaarlijksche, 1909
- Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan 1906
·1925 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- R.I. (Robert Ives) Browne
- (als)

- werkend lid
- Nederlandsche Kunstkring
- <*voor 1925>
- Bron:

- Nederlandsche Kunstkring : catalogus tentoonstelling van werken der leden 1925

Activiteiten (algemeen/overig):

·bijdrage aan tentoonstelling
- R.I. (Robert Ives) Browne
- Coenraad Matthias Garms
- A. (Arnold) Gorter
- Heinrich Martin Krabbé
- Willem (Willy) Martens
- W. (Willem) Witsen
- (als)

- leden commissie Nederland
·1915 - Panama-Pacific International Exposition San Francisco - The Netherlands Section (G)

- Bron:

- Catalogue de luxe of the Department of Fine Arts, Panama-Pacific International Exposition Vol. 2 (256).
·1920 - - betrokken bij prijstoekenning
- R.I. (Robert Ives) Browne
- H. (Hendrik) Haverman
- F. (Frits) Jansen
- Willem Adriaan (Willem) van Konijnenburg
- R. (Richard/Rik) Roland Holst
- (als)

- juryleden
- beurs/prijs:
·1920 - - Vrouwe Vigelius-prijs
·1920 - - Vrouwe Vigelius-prijs
·1920 - - Vrouwe Vigelius-prijs

Objecten:

·de liefdesbrief
· (Auktionshaus Zofingen)

Presentaties (overige presentaties):

·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters te 's Gravenhage - Commissie van Beheer over de Tentoonstelling enz. te Den Haag
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1899 - - 3. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Olanda Sala H - Nederland
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1890 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1890 (-> bladzijde 10)
·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1893 (-> 11)


- titelpagina
  
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex