Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Borselen, Jan Willem van;

Bronnen:

·1855 - - Tweede tentoonstelling van schilderijen, teekeningen enz. van levende Nederlandsche meesters gehouden te Leeuwarden (-> 8)
·1857 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken van levende meesters 's Gravenhage 1857 (-> bladzijde 11)
·1870 - - Catalogus der schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio (-> bladzijde 5)
·1878 - - Catalogue officiel [l'Exposition universelle internationale de 1878 à Paris] (-> 302)
·1879 - - Catalogus der schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling door de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam, in 1879 (-> 7)
·1889 - - Catalogue général officiel (1889) [Pays Bas]] (-> bladzijde 250)


- afbeelding voorkant
  
·1890 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1890 (-> bladzijde 10)
·1897 - - Tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters werkende leden


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Thieme Becker IV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 32)
·1946 - - Holland Schildert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1975 - - Voorjaarstentoonstelling 1975
·1981 - - Schilders in Oosterbeek
ARTindex