Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Asscher, Henriëtte Sophia (Henriëtte);

Geboortegegevens:

·1858 - - - geboren
- 18.07.1858
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1933 - - - overleden
- 09.04.1933
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Adres:

·Frans van Mierisstraat 104, Amsterdam omstr. 1911
·Hoogeweg 64, Zandvoort omstr. 1921

Professie:

·schilder
·tekenaar

Materiaal:

·krijt

Typering van het werk:

·schilderijen:
onderwerp: bloemen; genretaferelen; oude mannen; oude vrouwtjes; stadsgezichten; stillevens; vruchten

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1880 tot na 1911
·Katwijk aan Zee (Gemeente Katwijk) 1913
·Zandvoort (Gemeente Zandvoort) 1918-1928

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1915 - - Award Panama-Pacific International Exposition San Francisco (zilveren medaille)

Opleiding:

·- docent: E. (Eduard) Frankfort
- leerling: Henriëtte Sophia (Henriëtte) Asscher
·1881 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1881 tot 1882
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Henriëtte Sophia (Henriëtte) Asscher
- plaats: Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld met "T.": theoretisch onderwijs]
- bron over opleiding:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1907 (bijlage F)
·1881 - - kunstopleiding (onderwijs)
- na 1881
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- leerling: Henriëtte Sophia (Henriëtte) Asscher
- bron over opleiding:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen vermoedelijk 1906

Gaf les aan:

·Boom - Pothuis, C. (Charlotte).- stilleven
·Gelder, H. (Hendrika) van.

Lid van / ingeschreven bij:

·1905 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Henriëtte Sophia (Henriëtte) Asscher
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1905> <->
- <*na 1914>
- Bron:

- 15e jaarlijksche, 1905
- 17e jaarlijksche, 1907
- 18e jaarlijksche, 1908
- 19e jaarlijksche, 1909
- 20e jaarlijksche, 1910
- Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan 1906
- Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging 1914
·1908 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Henriëtte Sophia (Henriëtte) Asscher
- (als)

- gewoon lid; buitenlid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1908> <->
- <*na 1911>
- Bron:

- Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911 1912

Presentaties (overige presentaties):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  

Meer informatie...

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam

Meer informatie...
ARTindex